ევროპის ბიზნეს სკოლა ევროპის მარკეტინგის კონფედერაციის (EMC) წევრი და წარმომადგენელი ორგანიზაციაა აღმოსავლეთ ევროპაში.
ევროპის ბიზნეს სკოლა 2017  წლის 21 სექტემბერს დაარსდა იმ მოტივაციით, რომ ხელი შეეწყო ევროპული ბიზნეს პროფესიული საკვალიფიკაციო სტანდარტების ინტეგრაციას საქართველოში (EQF Standards) პროფესიული კურსების, ტრენინგების, ვორქშოფების და სემინარების გზით.
ევროპის ბიზნეს სკოლის კურსები განკუთვნილია ტოპ-მენეჯერებისა და ბიზნესის მფლობელებისთვის.

ევროპის ბიზნეს სკოლის მისიაა: ევროპული ბიზნეს მმართველობითი სტანდარტების ინტეგრაცია საქართველოში, ევროკავშირის  (EQF) საკვალიფიკაციო სტანდარტების მიხედვით.

ჩვენი ხედვაა: 2025 წლის ბოლომდე 50 000 მენეჯერის გადამზადება, მარკეტინგისა და გაყიდვების, კომერციის ევროპული სტანდარტის საკვალიფიკაციო CEO-პროგრამებით.

ESB-ის მთავარი ღირებულებები:

1)თავისუფლება 2) მუდმივი პიროვნული განვითარება 3) ტოპ-პროფესიონალიზმი 4) პატივისცემა 5) ურთიერთმხარდაჭერა 6) იდეის გარშემო გაერთიანება 7) შედეგებზე ორიენტირებულობა კომპანიისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის !

ადამიანებისთვის და ბიზნესისთვის მოგვაქვს : 

  1. შთაგონება
  2. ძალა
  3. ტრანფორმაცია

ვუზიარებთ : 

  1. ევროპულ ცოდნას, უნარებს და მსოფლმხედველობას
  2. რესურსებს
  3. ბიზნეს ინსტრუმენტებს და წარმატებას

1) თავისუფლება 2) მუდმივი პიროვნული განვითარება 3) ტოპ-პროფესიონალიზმი 4) პატივისცემა 5) ურთიერთმხარდაჭერა 6) იდეის გარშემო გაერთიანება 7) შედეგებზე ორიენტირებულობა კომპანიისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის !

დაეუფლე ბიზნესის მართვის თანამედროვე, ევროპულ სტანდარტებს

ტრენინგები ტოპ-მენეჯერებისთვის