ევროპის ბიზნეს სკოლა ევროპის მარკეტინგის კონფედერაციის (EMC) წევრი და წარმომადგენელი ორგანიზაციაა აღმოსავლეთ ევროპაში.
ევროპის ბიზნეს სკოლა 2017  წლის 21 სექტემბერს დაარსდა იმ მოტივაციით, რომ ხელი შეეწყო ევროპული ბიზნეს პროფესიული საკვალიფიკაციო სტანდარტების ინტეგრაციას საქართველოში (EQF Standards) პროფესიული კურსების, ტრენინგების, ვორქშოფების და სემინარების გზით.
ევროპის ბიზნეს სკოლის კურსები განკუთვნილია ტოპ-მენეჯერებისა და ბიზნესის მფლობელებისთვის.

ევროპის ბიზნეს სკოლის მისიაა: ევროპული ბიზნეს მმართველობითი სტანდარტების ინტეგრაცია საქართველოში, ევროკავშირის  (EQF) საკვალიფიკაციო სტანდარტების მიხედვით.

ჩვენი ხედვაა: 2023 წლის ბოლომდე 50 000 მენეჯერის გადამზადება, მარკეტინგისა და გაყიდვების, კომერციის ევროპული სტანდარტის საკვალიფიკაციო CEO-პროგრამებით.

დაეუფლე ბიზნესის მართვის თანამედროვე, ევროპულ სტანდარტებს

ტრენინგები ტოპ-მენეჯერებისთვის