დაეუფლე ბიზნესის მართვის თანამედროვე, ევროპულ სტანდარტებს

ტრენინგები ტოპ-მენეჯერებისთვის