უფასო მასტერკლასი – ”კომპანიის სტრატეგიული მართვა”

დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის.

თემატიკები :

ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის:  

 • ხარჯების დიფერენციაცია – Cost Types & Differentiation.  
 • თვითღირებულება – Cost Price  
 • მარჟა და ფასნამატი – Margin & Mark-up  
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი – Break Even  
 • მოგება/ზარალის ანგარიშგება – Profit & loss St  
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა – Cash Flow  
 • ბალანსისის ანალიზი – Balance Sheet  
 • გადახდისუნარიანობა – SOLVENCY II-III 
 • ლიკვიდურობა – Quick ratio, Current Ratio  
 • გუდვილი – Non-tangible assets  
 • კომპანიის მომგებიანობა – ROA,ROE,
 • ინვესტიციების ანალიზი – ROI,IRR  

მარკეტინგი, ბრენდინგი & გაყიდვების მართვა:

 • ბრენდინგი და მისი შექმნა -Branding
 • ბრენდის პლატფორმა – Brand Platform
 • მისია,ხედვა,ღირებულებები – Ashridge Mision Model  
 • პესტელ ანალიზი – PESTEL analyze  
 • ინდუსტრიის ანალიზი – Porters Industrial forces  
 • ბაზრის ანალიზი – Market Potential  
 • მიზნობრივი მომხმარებლის ანალიზი – Target Customer  
 • კონკურენციის ანალიზი– Competition Analyze
 • გაყიდვების მარკეტინგული მიქსი – Marketing mix   
 • გაყიდვებისა და მარკეტინგის სტრატეგიული ანალიზის სქემა – Strategy Analyze Sales & Marketing

 მენეჯმენტი და კრიზისების მართვა :

 •  მართვის მოდელი  
 • ლიდერი კრიზისის დროს
 • შიდა ორგანიზაციული კომუნიკციები 
 • კრიზისების მართვა

HR – ადამიანური რესურსების მართვა:

 • ორგანიზაციული კულტურა
 • თანამშრომელთა მოტივაცია

პროექტების მართვა :

 • პროექტის დაგეგმარება  
 • პროექტის ტაქტიკა და სტრატეგია  
 • პროექტის კონტროლი  
 • პროექტის რესურსების ეფექტური მართვა  
 • პროექტის მართვის მხარდამჭერი პროგრამები  
 • პროექტის მოქმედების გეგმა  
 • პროექტის ბიუჯეტირება 
 • სემინარს გაუძღვება: ბიზნესში + 20 წლიანი გამოცდილებით, ევროპაში აკრედიტებული მარკეტერი, სამი ბიზნეს წიგნის ავტორი, ბიზნეს კონსულტანტი და ტრენერი, დამოუკიდებელი ინვესტორი. ESB -ის დამფუძნებელი – ბნ-ი გიორგი კუჭუხიძე.

 • პროგრამა ხორციელდება CEO პროგრამის ფარგლებში.

 • დასაწყისი :  31 ოქტომბერი 20:00 საათი.

 • ფორმატი : დასწრებული და დისტანციური.