დაეუფლე ბიზნესის მართვის თანამედროვე, ევროპულ სტანდარტებს