დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის, ხელმძღვანელებისთვის

”ხუთი 5 მოდული ერთ პროგრამაში”

ტოპ-მენეჯმენტის სრული CEO პროგრამის დეტალური აღწერა:

ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის:  

 • ხარჯების დიფერენციაცია – Cost Types & Differentiation.  
 • თვითღირებულება – Cost Price  
 • მარჟა და ფასნამატი – Margin & Mark-up  
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი – Break Even  
 • მოგება/ზარალის ანგარიშგება – Profit & loss St  
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა – Cash Flow  
 • ბალანსისის ანალიზი – Balance Sheet  
 • გადახდისუნარიანობა – SOLVENCY II-III 
 • ლიკვიდურობა – Quick ratio, Current Ratio  
 • გუდვილი – Non-tangible assets  
 • კომპანიის მომგებიანობა – ROA,ROE,
 • ინვესტიციების ანალიზი – ROI,IRR  

მარკეტინგი, ბრენდინგი & გაყიდვების მართვა:

 • ბრენდინგი და მისი შექმნა -Branding
 • ბრენდის პლატფორმა – Brand Platform
 • მისია,ხედვა,ღირებულებები – Ashridge Mision Model  
 • პესტელ ანალიზი – PESTEL analyze  
 • ინდუსტრიის ანალიზი – Porters Industrial forces  
 • ბაზრის ანალიზი – Market Potential  
 • მიზნობრივი მომხმარებლის ანალიზი – Target Customer  
 • კონკურენციის ანალიზი– Competition Analyze
 • გაყიდვების მარკეტინგული მიქსი – Marketing mix   
 • გაყიდვებისა და მარკეტინგის სტრატეგიული ანალიზის სქემა – Strategy Analyze Sales & Marketing

 მენეჯმენტი და კრიზისების მართვა :

 •  მართვის მოდელი  
 • ლიდერი კრიზისის დროს
 • შიდა ორგანიზაციული კომუნიკციები 
 • კრიზისების მართვა

HR – ადამიანური რესურსების მართვა:

 • ორგანიზაციული კულტურა
 • თანამშრომელთა მოტივაცია

პროექტების მართვა :

 • პროექტის დაგეგმარება  
 • პროექტის ტაქტიკა და სტრატეგია  
 • პროექტის კონტროლი  
 • პროექტის რესურსების ეფექტური მართვა  
 • პროექტის მართვის მხარდამჭერი პროგრამები  
 • პროექტის მოქმედების გეგმა  
 • პროექტის ბიუჯეტირება 

მიიღე შენზე მორგებული საფასო წინადადება

 • პროგრამის ყველა მონაწილე ავტომატურად ხდება ტოპ-მენეჯერეთა ბიზნეს ასოციაციის წევრი – CEO Network

“კურსმა ბევრი რამ შემძინა. მივხვდი, რომ ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, რაც უნდა მცოდნოდა, როგორც ბიზნესის დამფუძნებელს”

პაატა კოკაია, „ინ ჯგუფი“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
 • მენტორი: ხუთი საერთაშორისო ბიზნეს ტრენერი.

 • პროგრამის ხელმძღვანელი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, სამი ბიზნეს წიგნის ავტორი, ESB-ის დამფუძნებელი  – გიორგი კუჭუხიძე

 • დასაწყისი: -, 2023 წ.

 • დღეები:  – ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 19:00-22:00 საათი

 • ფორმატი: პროგრამაზე დასწრება შესაძლებელია – დისტანციურად ან ადგილზე 

მიიღე შენზე მორგებული საფასო წინადადება

0%
კმაყოფილი მომხმარებელი
0
მონაწილე
0
ტოპ-მენეჯერების შეფასება