ფსიქოკონსულტანტი 15 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილებით. ევროსაბჭოს მიერ სერთიფიცირებული ტრენერი.

ტრენინგ მოდულები:

სტრესი და კონფლიქტების მართვა, დროის მართვა, ეფექტური კომუნიკაცია, დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და საჯარო გამოსვლები, ტრენერთა ტრენინგი, გენდერი, ოჯახში ძალადობა, ფსიქოლოგიური კრიზისის პრევენცია და მართვა, სატელეფონო კონსულტაცია კრიზისულ შემთხვევებში, ბულინგის პრევენცია, თიმ ბილდინგი, მოტივაციური ინტერვიურება, ჯგუფებთან მუშაობა, ბრაზის  მართვა, მოლაპარაკების  ხელოვნება.