ევროსაბჭოს მიერ სერთიფიცირებული ტრენერი
ფსიქოკონსულტანტი, + 15 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება

ტრენინგ მოდულები:

სტრესი და კონფლიქტების მართვა, დროის მართვა, ეფექტური  კომუნიკაცია,  დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და საჯარო გამოსვლები, ტრენერთა ტრენინგი, გენდერი, ოჯახში ძალადობა, ფსიქოლოგიური კრიზისის პრევენცია  და  მართვა, სატელეფონო კონსულტაცია კრიზისულ შემთხვევებში, ბულინგის პრევენცია, თიმ ბილდინგი, მოტივაციური ინტერვიურება, ჯგუფებთან მუშაობა, ბრაზის  მართვა, მოლაპარაკების  ხელოვნება.