ევროპის ბიზნეს სკოლა ევროპის მარკეტინგის კონფედერაციის (EMC) წევრი და წარმომადგენელი ორგანიზაციაა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროპის ბიზნეს სკოლა 2017 წლის 21 სექტემბერს დაარსდა,იმ მოტივაციით, რომ ხელი შეეწყო ევროპული ბიზნეს პროფესიული საკვალიფიკაციო სტანდარტების ინტეგრაციას საქართველოში (EQF Standards) პროფესიული კურსების,ტრენინგების,ვორქშოფების და სემინარების გზით, ევროპის ბიზნეს სკოლის კურსები განკუთვნილია საშუალო და მაღალი რგოლის კომერციული მენეჯერებისთვის და ბიზნესის მფლობელთათვის.

ევროპის ბიზნეს სკოლის მისიაა: ევროპული ბიზნეს მმართველობითი სტანდარტების ინტეგრაცია საქართველოში, ევროკავშირის  ( EQF ) საკვალიფიკაციო სტანდარტების მიხედვით.

ჩვენი ხედვაა : 2023 წლის ბოლომდე 50 000 მენეჯერის გადამზადება, მარკეტინგისა და გაყიდვების,კომერციის ევროპული სტანდარტის საკვალიფიკაციო CEO -პროგრამებით.

EUROPEAN STANDARDS OF BUSINESS MANAGEMENT

TRAININGS FOR TOP MANAGERS