ტოპ-მენეჯმენტის ფსიქოლოგია : 4 მოდული ერთ პროგრამაში

 • დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის, დეპარტამენტების ხელმძღვანელებისთვის;

ფორმატი – დისტანციური და ადგილზე დასწრებით–ეყრდნობა აკრედიტებულ ჰოლანდიურ პროგრამას მენეჯმენტში.

პროგრამის სრული დეტალური აღწერა:

მოტივაციის ფსიქოლოგია:

 • მოტივაციის ფაზები.
 • მოტივაცია როგორც კაპიტალი.
 • თანაგუნდელების მოტივაციის გზები.
 • ჩართულობის და ინიციატივის გაზრდა.
 • საერთო მოტივაციის გაზრდა კომპანიაში.

ფსიქო ტრანსფორმაცია (პიროვნული განვითარება) :

 • ემოციური ინტელექტის განვითარება.
 • არავერბალური კომუნიკაციის აღქმა.
 • საკუთარი შინაგანი რესურსების გახსნა, მობილიზება.
 • შინაგანი ენერგიის განვითარება.
 • ინტუიცია ტოპ-მენეჯმენტში (ბიზნეს ალღო)
 • პრაქტიკული ფსიქოლოგიური აუტო ტრენინგი ტოპ-მენეჯერებისთვის.

მართვის ფსიქოლოგია:

 • ენეაგრამას გამოყენება მენეჯმენტში.
 • ადამიანთა ტიპები მოტივაციის ფსიქოლოგია.
 • გუნდის კონტროლის მექანიზმები.
 • ტოპ-მენეჯერის მართვის სტილის თვით ანალიზი.

–  სხეულის ენა & აუდიო კომუნიკაცია.

 • კომუნიკაციის ზეგავლენა – Communication Influence
 • დარწმუნების ქრონოლოგია – Decision Influence
 • გონების და გულის გასაღები – Key To Mind & Heart
 • კომუნიკაციის მოდელი – AIDA Model
 • ნეირო კომუნიკაცია “ნათქვამის მიღმა” – Beyond The Words
 • ზეგავლენის ფაზები

–  სტრატეგიული მოლაპარაკების 7 საფეხური – cycle of agreement: 

 • ინტრო: “ოქროს 10 წამი” – intro Golden 10 secs
 • “გახსნა”: როგორ მივიღოთ ინფორმაცია – Open The Doors
 • იდენთიფიკაცია – Identify links
 • რაპორტი – Rapport The links
 • ეფექტური კომუნიკაცია – Effective Presentation
 • მოლაპარაკების დახურვა – Close the Deal
 • წინააღმდეგობის-“უარის” გადალახვა – Overcome “NO”
 • მოლაპარაკებების სტრატეგია
 • პროგრამის ყველა მონაწილე ავტომატურად ხდება ტოპ-მენეჯერეთა ბიზნეს ასოციაციის წევრი – CEO Network

“კურსმა ბევრი რამ შემძინა. მივხვდი, რომ ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, რაც უნდა მცოდნოდა, როგორც ბიზნესის დამფუძნებელს”

პაატა კოკაია, „ინნ ჯგუფი“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
 • მენტორები: აკრედიტებული და საერთაშორისო სპეციალისტები
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, სამი ბიზნეს წიგნის ავტორი, ESB-ის დამფუძნებელი  – გიორგი კუჭუხიძე
 • დასაწყისი: 11 ოქტომბერი

 • დღეები: სამშაბათი, ხუთშაბათი – 19:00-22:00 საათი

 • ფორმატი: პროგრამაზე დასწრება შესაძლებელია – დისტანციურად ან ადგილზე 

 • მიიღე სპეციალური საფასო შემოთავაზება

95%

კმაყოფილი მომხმარებელი

1200

მონაწილე

9.5

ტოპ-მენეჯერების შეფასება