უფასოდ ბიზნეს მასტერკლასი “მოგება ზარალი & ნულოვანი მოგების ანალიზი”

დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის, ხელმძღვანელებისთვის 

 უფასო მასტერკლასის თემატიკები:

 • ფიქსირებული ხარჯების ანალიზი – Fixed costs
 • ცვლადი ხარჯების ანალიზი – Variable costs.
 • დაკავშირებული ხარჯების ანალიზი – Direct costs
 • მარჟის და ფასნამატის კალკულაცია – margin & Mark-up
 • შეწონილი მარჟა – Weighted margin
 • წაუგებლობისთვის საჭირო შემოსავლის განსაზღვრა: Income break even : 
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი პესმისიტური პროგნოზი – Minimal Turnover forecast 
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი ოპტიმისტური პროგნოზი – Optimistic Turnover forecast 
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი საშუალო პროგნოზი – Average Turnover forecast 
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი ფაქტ პროგნოზი – Forecast Based on fact Turnover forecast 
 • მასტერკლასს გაუძღვება: ბიზნესში + 20 წლიანი გამოცდილებით, ევროპაში აკრედიტებული მარკეტერი, სამი ბიზნეს წიგნის ავტორი, ბიზნეს კონსულტანტი და ტრენერი, დამოუკიდებელი ინვესტორი. ESB -ის დამფუძნებელი – ბნ-ი გიორგი კუჭუხიძე.

 • პროგრამა ხორციელდება CEO პროგრამის ფარგლებში.

 • დასაწყისი : 29 სექტემბერი  / 19:00 სთ.

 • ფორმატი : დისტანციური.