დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის, ხელმძღვანელებისთვის.

”ხუთი 5 მოდული ერთ პროგრამაში”

“ტოპ-მენეჯმენტის სრული CEO    პროგრამის” 

– დეტალური აღწერა:

ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის:  

 • ხარჯების დიფერენციაცია – Cost Types & Differentiation.  
 • თვითღირებულება – Cost Price  
 • მარჟა და ფასნამატი – Margin & Mark-up  
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი – Break Even  
 • მოგება/ზარალის ანგარიშგება – Profit & loss St  
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა – Cash Flow  
 • ბალანსისის ანალიზი – Balance Sheet  
 • გადახდისუნარიანობა – SOLVENCY II-III 
 • ლიკვიდურობა – Quick ratio, Current Ratio  
 • გუდვილი – Non-tangible assets  
 • კომპანიის მომგებიანობა – ROA,ROE,
 • ფულის ფასი დროში – Net present value 
 • ინვესტიციების ანალიზი – ROI,IRR  

ბრენდინგი:

 • მისია,ხედვა,ღირებულებები – Ashridge Mision Model  
 • ბრენდინგი და მისი შექმნა -Branding
 • ბრენდი როგორც ადამიანი – Human Brands
 • ბრენდი ხალხის მართვის დროს – Brand & HR
 • ბრენდი როგორც ღირებულება – Brand Value
 • ბრენდის პლატფორმა – Brand Platform

მარკეტინგი,გაყიდვების მართვა:

 • პესტელ ანალიზი – PESTEL analyze  
 • ინდუსტრიის ანალიზი – Porters Industrial forces  
 • ბაზრის ანალიზი – Market Potential  
 • მიზნობრივი მომხმარებლის ანალიზი – Target Customer  
 • კონკურენციის ანალიზი– Competition Analyze
 • გაყიდვების მარკეტინგული მიქსი – Marketing mix   
 • გაყიდვებისა და მარკეტინგის სტრატეგიული ანალიზის სქემა – Strategy Analyze Sales & Marketing

 მენეჯმენტი და კრიზისების მართვა :

 • მართვის მოდელი  – Management model 
 • ლიდერი კრიზისის დროს – Leadership
 • შიდა ორგანიზაციული კომუნიკციები – Internal communications
 • კრიზისების მართვა – Crises management

HR – ადამიანური რესურსების მართვა:

 • მოტივაციის პირველ წყარო – Source of motivation 
 • როგორ იმართება სისტემები – How Systems work
 • ორგანიზაციული კულტურა – Organizational culture 
 • დაქირავების პროცესი  –  How to find bests 

კომპანიის დიაგნოსტიკა :

 • სტრატეგიული ჩექლისტი – CEO Checklist
 • ბაზრის ანალიტიკა – Market analytics 
 • მენემენტ ანალიტიკა – Management analytics
 • მარკეტინგული მიქსის ანალიტიკა – Marketing mix analytics
 • ფინანსური ანალიტიკა – Financial analytics 
 • ცენტრალური პრობლემის განსაზღვრა – Central problem diagnostics
 • ცენტრალური შესაძლებლობების განსაზღვრა – Central opportunities diagnostics 
 • ცენტრალური სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრა – Central Strategy Goals
 • სტრატეგიული გეგმარება – Strategy planning 

მიიღე შენზე მორგებული საფასო წინადადება

 • პროგრამის ყველა მონაწილე ავტომატურად ხდება ტოპ-მენეჯერეთა ბიზნეს ასოციაციის წევრი – CEO Network

 • მენტორი: საერთაშორისო ბიზნეს ტრენერები.

 • პროგრამის ხელმძღვანელი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, სამი ბიზნეს წიგნის ავტორი, ESB-ის დამფუძნებელი  – გიორგი კუჭუხიძე

 • დღეები:  – ორშაბათი,სამშაბათი,ოთხშაბათი, 19:00-22:00 საათი (3 შეხვედრა)

 • შეხვედრები:  – 29,30,31 ივლისი.

 • ფორმატი: პროგრამაზე დასწრება შესაძლებელია – დისტანციურად ან ადგილზე 

მიიღე შენზე მორგებული საფასო წინადადება

95%

კმაყოფილი მომხმარებელი

1200

მონაწილე

9.5

ტოპ-მენეჯერების შეფასება