3 დღიანი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა

 • დამფუძნებლებისთვის,
 • დირექტორებისთვის,
 • ხელმძღვანელებისთვის.

ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ – მენეჯერებისთვის 

 • ყველა ფინანსური და კომერციული მოდული ერთ პროგრამაში, რაც ტოპ-მენეჯერს სჭირდება

პროგრამის დეტალური აღწერა:

კომპანიის მომგებიანობის ანალიზი

 •  ნულოვანი მოგების ანალიზი (ევროპული მეთოდი)- B.E
 •  უკუგება კაპიტალზე – (ROE) Return on equity
 •  უკუგება ინვესტიციებზე – (ROI) Return on Investment
 •  ინვესტიციის სრული უკუგების პერიოდი (Pay back period)
 •  უკუგება აქტივებზე (ROA) – Return on assets
 •  შიდა უკუგების კოეფიცინტი (IRR) – Internal Rate of Return
 •  მოკლევადიანი სამუშაო კაპიტალი – Working capital short-term

ანგარიშგებები და კალკულაციები

 •  ცვლადი და ფიქსირებული ხარჯები – VC & FC
 •  პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები – Direct and indirect costs differentiation
 •  თვითღირებულება – Cost price
 •  საფასო პოლიტიკა – Price setting
 •  ფასის ელასტიურობა – Price elasticity
 •  დ.ღ.გ – VAT
 •  ფასნამატი – Mark-Up
 •  გროს მარჟა – Gross Margin
 •  კონტრიბუციული მარჟა – Contribution margin
 •  მოგება ზარალის ანგარიშგების მოდელინგი – Profit and loss statement modeling
 •  ფულადი სახსრების მოძრაობა – Cash flow
 •  ბალანსი – Balance
 • კომპანიის ღირებულების განსაზღვრა – Company valuation

  კომპანიის გადახდისუნარიანობა/ლიკვიდურობა 

 •  სოლვენსი I-Solvency ratio 
 •  სოლვენსი II-Solvency ratio 
 •  სოლვენსი III-Solvency ratio 
 •  კომერციული ოქროს წესი – Golden Ballance Rule 
 •  მიმდინარე კოეფიციენტი – Current ratio 
 •  სწრაფი კოეფიციენტი – Quick ratio 

სტატისტიკა – ბიზნესის შეფასება ისტორიასთან

 •  ინდექსი – Index
 •  რეითი – Rate

 

“კურსმა ბევრი რამ შემძინა. მივხვდი, რომ ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, რაც უნდა მცოდნოდა, როგორც ბიზნესის დამფუძნებელს”

პაატა კოკაია, „ინნ ჯგუფი“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
 • მენტორი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, ავტორი წიგნისა ფინანსები-არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის– გიორგი კუჭუხიძე

   

 • პერიოდი:  29,30,31 ივლისი 2024 წ. 

 • დღეები: ორშაბათი,სამშაბათი,ოთხშაბათი.

 • დრო: 19:00-22:00 საათი

 • დასწრება: დისტანციურად ან ადგილზე

 • მიიღეთ სპეციალური საფასო შეთავაზება

95%

კმაყოფილი მომხმარებელი

1200

მონაწილე

9.5

ტოპ-მენეჯერების შეფასება