გაიარე პროგრამა : ფინანსები არაფინანსისტი ტოპ–მენეჯერებისთვის ! 

და მიიღე საჩუქრად ტოპ-მენეჯმენტის სრული CEO პროგრამა 1+1.

ტრენინგი განკუთვნილია: დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის, ხელმძღვანელებისთვის, ფინანსური დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის.

 • ყველა ფინანსური და კომერციული მოდული ერთ პროგრამაში, რაც ტოპ-მენეჯერს სჭირდება

პროგრამის დეტალური აღწერა:

კომპანიის მომგებიანობის ანალიზი

 •  ნულოვანი მოგების ანალიზი (ევროპული მეთოდი)- B.E
 •  უკუგება კაპიტალზე – (ROE) Return on equity
 •  უკუგება ინვესტიციებზე – (ROI) Return on Investment
 •  ინვესტიციის სრული უკუგების პერიოდი (Pay back period)
 •  უკუგება აქტივებზე (ROA) – Return on assets
 •  შიდა უკუგების კოეფიცინტი (IRR) – Internal Rate of Return
 •  მოკლევადიანი სამუშაო კაპიტალი – Working capital short-term

ანგარიშგებები და კალკულაციები

 •  ცვლადი და ფიქსირებული ხარჯები – VC & FC
 •  პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები – Direct and indirect costs differentiation
 •  თვითღირებულება – Cost price
 •  საფასო პოლიტიკა – Price setting
 •  ფასის ელასტიურობა – Price elasticity
 •  დ.ღ.გ – VAT
 •  ფასნამატი – Mark-Up
 •  გროს მარჟა – Gross Margin
 •  კონტრიბუციული მარჟა – Contribution margin
 •  მოგება ზარალის ანგარიშგების მოდელინგი – Profit and loss statement modeling
 •  ფულადი სახსრების მოძრაობა – Cash flow
 •  ბალანსი – Balance

  კომპანიის გადახდისუნარიანობა/ლიკვიდურობა 

 •  სოლვენსი I-Solvency ratio 
 •  სოლვენსი II-Solvency ratio 
 •  სოლვენსი III-Solvency ratio 
 •  კომერციული ოქროს წესი – Golden Ballance Rule 
 •  მიმდინარე კოეფიციენტი – Current ratio 
 •  სწრაფი კოეფიციენტი – Quick ratio 

სტატისტიკა – ბიზნესის შეფასება ისტორიასთან

 •  ინდექსი – Index
 •  რეითი – Rate

 

“მენეჯმენტში 12 წლიანი გამოცდიელბის მიუხედავად, პროგრამამ საკმაოდ ბევრი, ახალი ინფორმაცია მომცა და არსებული ცოდნა ერთ, მთლიან სისტემაში მომაყვანინა”

ტატო მახაშვილი, „სოლოსტუდიო“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
 • მენტორი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, ავტორი წიგნისა ფინანსები-არაფინანსისტი ტოპ-მენეჯერებისთვის– გიორგი კუჭუხიძე

   

 • პერიოდი: 19 დეკემბერი / 29 დეკემბერი .

 • დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი  (19:00 – 22:00 საათი)

 • შეხვედრები: 7 შეხვედრა.

 • დასწრება: დისტანციურად ან ადგილზე

 • მიიღეთ სპეციალური საფასო შეთავაზება

0%
კმაყოფილი მომხმარებელი
0
მონაწილე
0
ტოპ-მენეჯერების შეფასება