განკუთვნილია: კომპანიის დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის, დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისთვის

პროგრამის დეტალური აღწერა:

 • პროექტის მისია და ხედვა.
 • როლი: რაოდენობრივ ხარისხობრივი
 • პროექტის სტრატეგიული გეპი და გაზომვადობა – საოპერაციო ზონა
 • სტრატეგიული და ტაქტიკური პროექტები
 • პროექტის მონაწილეები
 • პროექტის პრიორიტეტები
 • რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და რა დაგვჭირდება ამისთვის?
 • პროექტში მონაწილე გუნდები და მათი მართვა
 • პროექტის რესურსების ეფექტური მართვა, კონტროლი
 • პროექტის ბიუჯეტირება
 • პროექტის მოქმედების გეგმა
 • პროქტის მართვის მხარდამჭერი პროგრამები – MS Microsoft project management

კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მოქმედებს ფასდაკლებები

 • კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა ცოდნის დონის დამადასტურებელი ბიზნეს სკოლის დიპლომი 

“კურსმა ბევრი რამ შემძინა. მივხვდი, რომ ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, რაც უნდა მცოდნოდა, როგორც ბიზნესის დამფუძნებელს”

პაატა კოკაია, „ინნ ჯგუფი“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
 • პროგრამის ხელმძღვანელი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, გამოცემული აქვს წიგნები ბიზნესსა და მენეჯმენტზე – გიორგი კუჭიხიძე
 • დასაწყისი:

 • დღეები: 

 • ფასი: ₾

95%

კმაყოფილი მომხმარებელი

1200

მონაწილე

9.5

ტოპ-მენეჯერების შეფასება