მარკეტინგის მენეჯერი, “არეა ჯგუფის” მმართველი პარტნიორი, ტრენერი.

ევროპის მარკეტინგის კონფედერაციის აკრედიტაცია მარკეტინგის მენეჯმენტში – ნიდერლანდების მარკეტინგის ინსტიტუტი.

ძირითადი მიღწევები:

2010-2012 წელი მარკეტინგისა და მედია კომუნიკაციის არხების მენეჯერი – ემესჯი სარეკლამო სააგენტო – გაა ჰოლდინგი.

2012-2013 წელი მარკეტინგის მენეჯერი – არქი ჯგუფი.

2013-2014 წელი მარკეტინგის მენეჯერი – აისიარი საერთაშორისო კორპორაცია.

2014-2015 წელი კვლევითი პროექტების მენეჯერი სტარტი – ბიზნეს გადაწყვეტილებები.

2016 წელი ფრეგო – ნავთობკომპანია (მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება და იმპლემენტაციაში ხელშეწყობა).

2016 წელი გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია.

კვალიფიკაცია:

ევროპის საკვალიფიკაციო სტანდარტების – 6 დონე – EQF.