სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტი, ქოუჩი, ტრენერი. 15 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება PR-მენეჯმენტში და 20 წლიანი გამოცდილება მედიაში.

ჩატარებული აქვს 100-ზე მეტი პროფესიული ტრენინგი.