ტრენერ- კონსულტანტი, ქოუჩი. საერთაშორისო და ადგილობრივ დონეზე ჩატარებული ტრენინგების მრავალწლიანი გამოცდილებით. ტრენინგების ძირითადი თემატიკა: ლიდერობა-გუნდურობა, ორგანიზაციული მართვა, პროექტის მართვა, ბიზნეს ადმინისტრირება, პრეზენტაციის უნარები, საჯარო გამოსვლა, დებატები, ბანაკების ორგანიზება და მართვა და სხვა. სიქა – საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. EMT – განათლების და მართვის გუნდის თანადამფუძნებელი