სერტიფიცირებული ქოუჩი და ბიზნეს ტრენერი (Erickson International, ICBT, ICP Centre), DISC-ის ლიცენზირებული სპეციალისტი, სპიკერი.

მუშაობდა ყაზახეთში: მიწვეული ქოუჩი სატელევიზიო პროექტში “Преображение”, მიწვეული სპიკერი “World Game Conference with Marylin Atkinson”, “Деловая Площадка”.
ტრენერი: GIPA, Headvice, ფორტუნა აკადემია, Right Now Development (ყაზახეთი), Selfmade (ყაზახეთი).
ემოციური ინტელექტის განვითარების სპეციალისტი, მართვითი ქოუჩი, პიროვნული განვითარების ქოუჩი, ადამიანური რესურსების განვითარების სპეციალისტი DISC-ის ტიპოლოგიის განხრით.
საავტორო ტრენინგები: პიროვნული ეფექტურობის პრაქტიკუმი, მართვითი ქოუჩინგი, მოლაპარაკების ხელოვნება, ემოციური ინტელექტი ლიდერობაში.