ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირების ოსტატი (The Society of Neuro Linguistic Programming).

ლონდონის ნლპ სკოლის პრაქტიკოსი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი.