სტრატეგიული ბრენდინგის სააგენტო LIVE-ის დამფუძნებელი, 20 წლიანი პრაქტკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტი.

მოდული: ბრენდინგი