ონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 

განახლებულია 2024-02-27

 

ESB ვალდებულია დაიცვას თქვენი კონფიდენციალურობა. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ გროვდება, გამოიყენება და გამჟღავნდება თქვენი პერსონალური ინფორმაცი ESB-ის მიერ.

წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება ჩვენს ვებსაიტზე, esb.ge-ზე და მასთან დაკავშირებულ ქვედომენებზე (ერთობლივად, ჩვენს „სერვისზე“). ჩვენს სერვისზე წვდომით ან გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიაზრეთ და ეთანხმებით თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებას, შენახვას, გამოყენებას და გამჟღავნებას, როგორც ეს აღწერილია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

 

განმარტებები და ძირითადი ტერმინები

ქვემოთ მოცემულია დოკუმენტის განმავლობაში ხსენებული ტერმინების განმარტება

ქუქი: მონაცემთა მცირე რაოდენობა, რომელიც გენერირებულია ვებსაიტის მიერ და ინახება თქვენი ბრაუზერის მიერ. იგი გამოიყენება თქვენი ბრაუზერის იდენტიფიცირებისთვის, ანალიტიკის უზრუნველსაყოფად, თქვენს შესახებ ინფორმაციის დასამახსოვრებლად, როგორიცაა თქვენი ენობრივი ფრეფერენცია ან შესვლის ინფორმაცია.

კომპანია: როდესაც ეს დოკუმენტი აღნიშნავს “კომპანიას” იღენებს ტერმინებს “ჩვენ” “ჩვენს” გულისხმობს შპს “ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგ-ს , თბილისი, შალვა დადიანის ქუჩა 2/1, რომელიც პასუხისმგებელია თქვენს ინფორმაციაზე წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

ქვეყანა: სადაც ESB ან ESB-ის მფლობელები/დამფუძნებლები არიას დაფუძნებული და იმყოფებიან მისი მფლობელები ამ შემთხვევაში არის საქართველო.

კლიენტი: ეხმიანება კომპანიას, ორგანიზაციას ან ინდივიდუალურ პირს, რომელმაც მზადყოფნა გამოთქვა ESB სერვისის გამოყენებაზე, დარეგისტრირდა ვებ-გვერდზე ან გადმოგვცა საკონტაქტო ინფორმაცია სოც-მედია თუ სხვა არხების მეშვეობით.

მოწყობილობა: ინტერნეტთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოწყობილობა, როგორიცაა ტელეფონი, პლანშეტი, კომპიუტერი ან ნებისმიერი სხვა მოწყობილობა, რომელიც

შეიძლება გამოყენებულ იქნას ESB-ის სერვისებით სარგებლობისთვის.

 

IP მისამართი: ინტერნეტთან დაკავშირებულ ყველა მოწყობილობას ენიჭება ნომერი, რომელიც ცნობილია როგორც ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი (1P). ეს ნომრები ჩვეულებრივ ენიჭება გეოგრაფიულ ბლოკებს. IP მისამართი ხშირად შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ მდებარეობის დასადგენად, საიდანაც მოწყობილობა უერთდება ინტერნეტს.

ერსონალი: ეხება იმ პირებს, რომლებიც დასაქმებულნი არიან ESB-ში ან არიან კონტრაქტით, რათა განახორციელონ მომსახურება ერთ-ერთი მხარის სახელით.

პერსონალური მონაცემები: ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ, ირიბად ან სხვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით – პირადი საიდენტიფიკაციო ნომრის ჩათვლით, იძლევა ფიზიკური პირის იდენტიფიკაციის ან იდენტიფიკაციის საშუალებას.

სერვისი: ეხება ESB-ის მიერ მოწოდებულ მომსახურებას, როგორც ეს აღწერილია

შედარებითი პირობები (თუ შესაძლებელია) და ამ პლატფორმაზე.

მესამე მხარის სერვისი: ეხება რეკლამის განმთავსებლებს, კონკურსის სპონსორებს, სარეკლამო და მარკეტინგულ პარტნიორებს და სხვებს, რომლებიც აწვდიან ჩვენს კონტენტს ან რომელთა პროდუქტებსა თუ სერვისებს, ვფიქრობთ, შეიძლება დაგაინტერესოთ.

ვებგვერდი: ESB-ის საიტი, რომლის წვდომა შესაძლებელია ამ URL-ის საშუალებით: esb.ge.

თქვენ: პირი ან სუბიექტი, რომელიც რეგისტრირებულია ESB-ის სერვისების გამოსაყენებლად.

 

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ?

ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგან ინფორმაციას, როდესაც ეწვევით ჩვენს სერვისს, დარეგისტრირდებით, განათავსებთ შეკვეთას, უპასუხეთ გამოკითხვას ან შეავსებთ ფორმას.

 

სახელი

ელეფონის ნომრები

ლექტრონული ფოსტის მისამართები

თანამდებობა

კომპანიის ზომა

 

როგორ ვიყენებთ ჩვენს მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას?

ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგან, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთ-ერთი შემდეგი გზით:

 

თქვენი გამოცდილების პერსონალიზებისთვის (თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება უკეთ ვუპასუხოთ თქვენს ინდივიდუალურ მოთხოვნილებებს) ჩვენი სერვისის გასაუმჯობესებლად (ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისის შეთავაზებები თქვენგან მიღებული ინფორმაციისა და გამოხმაურების საფუძველზე) მომხმარებლის მომსახურების გასაუმჯობესებლად (თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება უფრო ეფექტურად უპასუხოთ თქვენს მოთხოვნებს და საჭიროებებს) ტრანზაქციების დამუშავება კონკურსის, პრომოუშენის, გამოკითხვის ან საიტის სხვა ფუნქციის ადმინისტრირება. პერიოდულად ელფოსტის გაგზავნა

 

როდის ვიყენებთ მომხმარებლის ინფორმაციას მესამე მხარისგან?

 

ჩვენ ვიღებთ გარკვეულ ინფორმაციას მესამე მხარისგან, როდესაც თქვენ დაგვიკავშირდებით. მაგალითად, როდესაც თქვენ გვიგზავნით თქვენს ელფოსტის მისამართს, რათა გახდეთ ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას მესამე მხარისგან, რომელიც გვაწვდის თაღლითობის გამოვლენის ავტომატურ სერვისებს. ჩვენ ასევე პერიოდულად ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელიც საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი სოციალური მედიის ვებსაიტებზე. თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ თქვენი სოციალური მედიის ანგარიშებისინფორმაციის საჯაროობა ამ ვებსაიტებზეკონფიდენციალურობის პარამეტრების შეცვლით.

 

ვუზიარებთ თუ არა ჩვენს შეგროვებულ ინფორმაციას მესამე პირებს?

 

ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ ინფორმაცია, როგორც პერსონალურ, ისე არაპერსონალურ, მესამე მხარეებს, როგორიცაა რეკლამის განმთავსებლები, სარეკლამო და მარკეტინგული პარტნიორები და სხვები, ვისი პროდუქციითა ან სერვისი, ჩვენი აზრით, შეიძლება დაინტერესდეთ. ჩვენ ასევე შეიძლება გავუზიაროთ ის ჩვენს ამჟამინდელ და მომავალ შვილობილ კომპანიებს და ბიზნეს პარტნიორებს, და თუ ჩართული ვართ კომპანიების შერწყმაში, აქტივების გაყიდვაში ან სხვა ბიზნეს რეორგანიზაციაში, შეიძლება ასევე გავუზიაროთ ან გადავიტანოთ თქვენი პირადი და არაპერსონალური ინფორმაცია ჩვენს მემკვიდრეებთან.

ჩვენ შეიძლება მივმართოთ სანდო მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებს, რათა შეასრულონ ფუნქციები და მოგვაწოდონ სერვისები, როგორიცაა ჩვენი სერვერების და ჩვენი სერვისების ჰოსტინგი და შენარჩუნება, მონაცემთა ბაზის შენახვა და მართვა, ელფოსტის მენეჯმენტი, საკრედიტო ბარათების დამუშავება, მომხმარებლის მომსახურება და შეკვეთების შესრულება პროდუქტებისა და სერვისებისთვის, რომლებიც შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი გვერდის საშუალებით. ჩვენ სავარაუდოდ გავუზიარებთ თქვენს პირად ინფორმაციას და, შესაძლოა, ზოგიერთ არაპერსონალურ ინფორმაციას, ამ მესამე მხარეებს, რათა მათ საშუალება მივცეთუზრუნველყონ ეს მომსახურება ჩვენთვის და თქვენთვის.

 

ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი მონაცემების ნაწილი, IP მისამართების ჩათვლით, მესამე მხარეებ, როგორიცაა ვებ ანალიტიკის პარტნიორები, აპლიკაციების შემქმნელები და სარეკლამო ქსელები. თუ თქვენი IP მისამართი გაზიარებულია, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზოგადი მდებარეობისა და სხვა ტექნოგრაფიის შესაფასებლად, როგორიცაა კავშირის სიჩქარე,  მოწყობილობის ტიპი, რომლიდანაც ეწვიეთ ჩვენს სერვისებს. მათ შეუძლიათ შეაგროვონ ინფორმაცია ჩვენი რეკლამის შესახებ და შემდეგ უზრუნველყონ აუდიტი, კვლევა და ანგარიშგება ჩვენთვის და ჩვენი რეკლამის განმთავსებლებისთვის. ჩვენ ასევე შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენს შესახებ პერსონალურ და არაპერსონალურ ინფორმაცია მთავრობის ან სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს ან კერძო მხარეებს, რადგან ჩვენი შეხედულებისამებრ, გვჯერა, რომ აუცილებელია სამართლებრივ პროცესებიხელშეწყობა. ჩვენთვის მნიშნველოვანია დავიცვათჩვენი/ მესამე მხარის უფლებები და ინტერესები დასაზოგადოების ან ნებისმიერი პირის უსაფრთხოება, რათა თავიდან აცილებული ან შეჩერებულ იქნასრაიმე უკანონო, არაეთიკური ან კანონიერად ქმედითუნარიანი ქმედება. უფლებას ვიტოვებდავიცვათ და მივყვეთ მოქმედ სასამართლო ბრძანებებ, კანონებ, წესებსა და რეგულაციებ.

 

სად და როდის გროვდება ინფორმაცია პოტენციურიმომხმარებლებისა და საბოლოო მომხმარებლებისგან?

ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ მოგვაწოდებთ. ჩვენ ასევე შეიძლება მივიღოთ თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაცია მესამე მხარისგან, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი.

 

როგორ ვიყენებთ თქვენს ელფოსტის მისამართს?

თქვენი ელ.ფოსტის მისამართის მითითებით ჩვენს სერვისებზე, თქვენ თანახმა ხართ მიიღოთ ჩვენგან ელ.წერილი/ები. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათგააუქმოთ თქვენი მონაწილეობა და უარი განაცხადოთ ჩვენგან ელ-ფოსტის მიღებაზე.

ელ.ფოსტის რომელიმე სახეობიდან ნებისმიერ დროს დაწკაპუნებით უარის თქმა შეგიძლიათ მეილის ბოლოს მითითებული [UNSUBSCRIBE] ღილაკით. ჩვენ ვუგზავნით წერილებს მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებმაც მოგვცეს უფლება დავუკავშირდეთ მათ, პირდაპირ ან მესამე მხარის მეშვეობით. ჩვენ არ ვაგზავნით არასასურველ კომერციულ წერილებს, რადგან ჩვენ ისევე გვძულს სპამი, როგორც თქვენ. თქვენი ელფოსტის მისამართის გაზიარებით, თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოვიყენოთ საიტებზე, როგორიცაა Facebook, სადაც ჩვენ ვაჩვენებთ რეკლამას კონკრეტულ აუდიტორიას, რომლებიც თანახმა არიან ჩვენთან კომუნიკაციაზე. შენიშვნა: თუ ნებისმიერ დროს გსურთ გააუქმოთ გამოწერა მომავალი ელფოსტის მიღებისგან,  გამოწერის გაუქმების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთთითოეული ელფოსტის ბოლოში.

 

როგორ ვიყენებთ თქვენ მობილურ ნომერს?

ჩვენ შეიძლება გავგზავნოთ სარეკლამო, ტრანზაქციის, საინფორმაციო მობილური შეტყობინებები სხვადასხვა ფორმატში,ავტომატიზებული პროგრამის მეშვეობით. სარეკლამო შეტყობინებები გაცნობთ ჩვენს სერვისსა და პროდუქტებს და შეიძლება შეიცავდეს [რეკლამებს, ფასდაკლელების შესახებ ინფორმაციებს, სხვა მარკეტინგულ შეთავაზებებს და შეხსენებებს]. ტრანზაქციის შეტყობინებები ეხება არსებულ ან მიმდინარე ტრანზაქციას და შეიძლება შეიცავდეს [შეკვეთის შეტყობინებებ და სიახლეებს,შეხვედრების შეხსენებებ და ტრანზაქციასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია]. საინფორმაციო შეტყობინებები მოიცავს [შეხსენებებს, მონაწილეობის დადასტურებას, სიახლეების გაცნობას და ა.შ.] მობილური შეტყობინებები შეიძლება გაიგზავნოს ავტომატური ტექნოლოგიის გამოყენებით, მათ შორის ავტომატური სატელეფონო აკრეფის სისტემის გამოყენებით. შეტყობინებების სიხშირე განსხვავდება. თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ, ჩვენს პარტნიორებს და ნებისმიერ მესამე მხარის სერვისის პროვაიდერებს შეუძლიათ გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები ზემოაღნუშნულ ან ნებისმიერ სხვა თემაზე და რომ ასეთი შეტყობინებები და/ან ზარები შეიძლება გახორციელებული იქნას სხვადასხვა ტელეფონის ნომრების გამოყენებით.

 

მომხმარებლის ბაზაში შემოსვლა თქვენი მობილური ტელეფონის ნომრის მოწოდებით, თქვენ ნებაყოფლობით ირიცხებით ჩვენს ბაზაში და თანახმა ხართ მიიღოთ განმეორებადი მობილური შეტყობინებები ჩვენგან იმ მობილური ტელეფონის ნომერზე, რომელიც რეგისტრაციისას მიუთითეთ.თქვენ ადასტურებთ, რომ ნებისმიერი მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელსაც მოგვაწვდით არის მოქმედი მობილური ტელეფონის ნომერი, რომლის მფლობელი ან ავტორიზებული მომხმარებელი ხართთქვენ. თუ თქვენ შეცვლით მობილური ტელეფონის ნომერს ან აღარ ხართ მობილური ტელეფონის ნომრის მფლობელი ან ავტორიზებული მომხმარებელი, თქვენ დაუყოვნებლივ უნდაშეგვატყობინოთ [info@esb.ge, მეილზე ან ტელეფონის ნომერზე 0322830373]

 

მომხმარებლის ბაზიდან გასვლა: თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენს ბაზაში ყოფნაზე ნებისმიერ დროს. თუ გსურთ შეწყვიტოთ ჩვენგან მობილური შეტყობინებების მიღება, ან აღარ ეთანხმებით მობილური შეტყობინებების პირობებს, თქვენ უნდა გამოგზავნოთ [NOSMS] შეტყობინება იმავე ნომერზე, რომლიდანაც იღებთ შეტყობინებებს. თქვენ შესაძლოა გააგრძელოთ ტექსტური შეტყობინებების მიღება მოკლე პერიოდის განმავლობაში, სანამ ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს მოთხოვნას. თუ გსურთ კვლავ შეუერთდეთ ჩვენს ბაზას და მიიღოთ შეტყობინებები  გამოგზავნეთ მესიჯი [GOSMS] ან უბრალოდ დარეგისტრირდით, როგორც პირველად გააკეთეთ და ჩვენ ხელახლა დავიწყებთ თქვენთან შეტყობინებების გამოგზავნას. ჩვენ ასევე შეიძლება შევცვალოთ ტელეფონის ნომერი, რომელსაც ვიყენებთ მუშაობისთვის. ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შესახებ შეგატყობინებთ. თქვენ აცნობიერებთ, რომ შეცვლილ ტელეფონის ნომერზე გაგზავნილ ნებისმიერი მოთხოვნა შეიძლება ჩვენ არ მივიღოთ და ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი იმ ინფორმაციაზე, რომელიც გაგზავნილია შეცვლილტელეფონის ნომერზე.

 

შემიძლია თუ არა ჩემი ინფორმაციის განახლება ან შესწორება?

შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, რათა (1) გაანახლოთან შეასწორთ თქვენი პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, (2) შეცვალთ პრეფერენციები ჩვენგან მიღებულ კომუნიკაციასთან და სხვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ან (3) წაშალოთ ჩვენს სისტემებში შენახული პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია. ცვლილებებისა და ინფორმაციის გასწორების შესახებ უნდა შეგვატყობინოთ მეილ მისამართზე [info@esb.ge, ან ტელეფონის ნომერზე: 0322830373].

 

თანამშრომლები

თუ თქვენ ხართ ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი ან გაქვთ თანამშრომლობის სურვილი. ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც ნებაყოფლობით მოგვაწვდით. ჩვენ ვიყენებთ შეგროვებულ ინფორმაციას ადამიანური რესურსების მიზნებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, რათა (1) განაახლოთ ან შეასწოროთ თქვენი ინფორმაცია, (2) შეცვალოთ თქვენი პრეფერენციები ჩვენგან მიღებულ კომუნიკაციებთან და სხვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ან (3) მიიღოთ ჩანაწერი იმ ინფორმაციის შესახებ, რომელიც თქვენთან დაკავშირებით გაგვაჩნია.  

 

ბიზნესის გაყიდვა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გადავცეთ ინფორმაცია მესამე მხარეს ჩვენი ან არსებითად ყველა აქტივის გაყიდვის, შერწყმის ან სხვაგვარად გადაცემის შემთხვევაში. ან იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევწყვეტთჩვენს საქმიანობას ან გამოვაცხადებთ გაკოტრებას, რეორგანიზაცი. იმ პირობით, რომ მესამე მხარე თანახმაა დაიცვას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი პირობები.

 

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს ინფორმაციას?

ჩვენ ვინახავთ თქვენს ინფორმაციას მხოლოდ მანამ, სანამ ის გვჭირდება თქვენთვის მომსახურების გასაწევად და ამ დოკუმენტში აღწერილი მიზნების შესასრულებლად. ეს ასევე ეხება ყველა მხარეს, ვისაც ჩვენ ვუზიარებთ თქვენს ინფორმაციას და ვინც ახორციელებს მომსახურებას ჩვენი სახელით. როდესაც აღარ გვჭირდება თქვენი ინფორმაციის გამოყენება და არ არის საჭირო მისი შენახვა ჩვენი სამართლებრივი ან მარეგულირებელი ვალდებულებების შესასრულებლად, ჩვენ ან წავშლით მას ჩვენი სისტემებიდან, ან ვუზრუნველყოფთს დეპერსონალიზაციას ისე, რომ თქვენი იდენტიფიცირება არ შეგვეძლოს.

 

როგორ ვიცავთ თქვენ ინფორმაცია?

ვენ მივმართავთ უსაფრთხოების მრავალმხრივზომებს თქვენი პერსონალური ინფორმაციის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, როდესაც თქვენ განათავსებთ შეკვეთას ან შედიხართ, ვებ-გვერდზე, წარადგენთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას. ჩვენ გთავაზობთ უსაფრთხო სერვერის გამოყენებას. ყველა მოწოდებული სენსიტიური/საკრედიტო ინფორმაცია გადაიცემა Secure Socket Layer (SSL) ტექნოლოგიით და შემდეგ დაშიფრულია ჩვენი გადახდის პროვაიდერების მონაცემთა ბაზაში, რათა ხელმისაწვდომი იყოს მხოლოდ ასეთ სისტემებზე წვდომის სპეციალური უფლებების მქონე პირებისთვის,მათ, რასაკვირველია, მოეთხოვებათ ინფორმაციის კონფიდენციალურობის შენარჩუნება. ტრანზაქციის შემდეგ თქვენი პირადი ინფორმაცია (საკრედიტო ბარათები და ა.შ.) არასოდეს ინახება ფაილში. თუმცა, ჩვენ არ შეგვიძლია უზრუნველვყოთ ან გარანტორი ვიყოთ ნებისმიერი ინფორმაციის აბსოლუტურ უსაფრთხოებაზე. ჩვენ ვერ ვუზრუნველყოფთ იმის გარანტიას, რომ თქვენს მიერ გადმოცემული ინფორმაცია არ გამჟღავნება, შეცვლებ, განადგურება სხვადასხვა ტექნიკური ან ფიზიკური გაუმართაობების შემთხვევაში.

 

მარეგულირებელი კანონი

საქართველოს კანონები, კანონის წესების შეუთავსებლობის გარდა, არეგულირებს წინამდებარე შეთანხმებას და თქვენ მიერ ჩვენი სერვისით სარგებლობას. თქვენ მიერ ჩვენი სერვისით სარგებლობა შეიძლება ასევე დაექვემდებაროს სხვა ადგილობრივ, სახელმწიფო, ეროვნულ ან საერთაშორისო კანონებს.

 

თქვენი თანხმობა

ჩვენი სერვისის გამოყენებით, ანგარიშის დარეგისტრირებით ან მომსახურებისა თუ პროდუქტის შესყიდვით, თქვენ ეთანხმებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

 

ბმულები სხვა ვებსაიტებზე

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ სერვისებზე. სერვისები შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა ვებსაიტებზე, რომლებიც არ იმართება ან არ კონტროლდება ჩვენ მიერ. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ასეთ ვებსაიტებზე განთავსებული ინფორმაცი, სიზუსტეზე ან ავთენტურობაზე თუ ასეთი ვებსაიტები არ არის გამოკვლეული, ან შემოწმებული ჩვენს მიერ. გახსოვდეთ, რომ როდესაც იყენებთ ბმულს სერვისებიდან სხვა ვებსაიტზე გადასასვლელად, ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აღარ მოქმედებს. თქვენი ურთიერთქმედება ნებისმიერ სხვა ვებსაიტზე, მათ შორის, რომლებსაც აქვთ ბმული ჩვენს პლატფორმაზე, ექვემდებარება ამ ვებსაიტის საკუთარ წესებსა და პოლიტიკას. ასეთმა მესამე მხარეებმა შეიძლება გამოიყენონ საკუთარი პროცედურები  თქვენს შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად.

 

ნამცხვრები

ჩვენ ვიყენებთ “ქუქი-ფაილებს” ჩვენი ვებსაიტის იმ ნაწილების დასადგენად, რომლებიც თქვენ მოინახულეთ. ქუქი არის მონაცემთა მცირე ნაწილი, რომელიც ინახება თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაზე თქვენი ვებ ბრაუზერის მიერ. ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს იმ კონტენტის პერსონალიზებისთვის, რომელსაც ხედავთ ჩვენს ვებსაიტზე. ვებ ბრაუზერების უმეტესობა შეიძლება მოდიფირდეს ისე, რომ გამორთოს ქუქიების გამოყენება. თუმცა, თუ თქვენ გამორთავთ ქუქი-ფაილებს, შესაძლოა ვერ შეძლოთ ჩვენს სერვისებზეწვდომა ჩვენ არასდროს ვათავსებთ პერსონალურად ამოცნობად ინფორმაციას Cookies-ში.

 

ბავშვების კონფიდენციალურობა

ჩვენ შეგნებულად არ ვაგროვებთ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას 13 წლამდე ასაკის ადამიანებისგან. თუ თქვენ ხართ მშობელი ან მეურვე და იცით, რომ თქვენმა შვილმა მოგვაწოდა პერსონალური მონაცემები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. თუ ჩვენ გავიგებთ, რომ ჩვენ შევაგროვეთ პერსონალური მონაცემები 13 წლამდე ასაკის ადამიანისგან, მშობლის თანხმობისა დაგადამოწმების გარეშე, ჩვენ მივიღებთ ზომებს და წავშლით ინფორმაციას ჩვენი სერვერებიდან.

 

ცვლილებები ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

თუ გადავწყვეტთ შევცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ამ ცვლილებებს esb.ge-ზე და/ან განვაახლებთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილების თარიღს.

 

მესამე მხარის მომსახურება

ჩვენ შეიძლება გამოვავლინოთ, ჩავრთოთ ან ხელმისაწვდომი გავხადოთ მესამე მხარის კონტენტი (მათ შორის მონაცემები, ინფორმაცია, აპლიკაციები და სხვა პროდუქტების სერვისები) ან მოგაწოდოთბმულები მესამე მხარის ვებსაიტებზე ან სერვისებზე (“მესამე მხარის სერვისები”). თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი მესამე მხარის ნებისმიერ სერვისზე, მათ შორის მათ სიზუსტეზე, სისრულეზე, დროულობაზე, ვალიდურობაზე, საავტორო უფლებების დაცვაზე, კანონიერებაზე, წესიერებაზე, ხარისხზე ან სხვა ასპექტებზე. ჩვენ არ ვიღებთ და არ გვექნება რაიმე პასუხისმგებლობა თქვენ ან სხვა პირის ან სუბიექტის წინაშე მესამე მხარის მიერ მოწოდებულნებისმიერ მომსახურებაზე.

მესამე მხარის სერვისები და მათთან დაკავშირებული ბმულები მოწოდებულია მხოლოდ თქვენთვის და თქვენ წვდებით და იყენებთ მათ მთლიანად თქვენი რისკის ქვეშ და ექვემდებარება მესამე მხარის წესებსა და პირობებს.

 

 

დაგვიკავშირდით ნებისმიერი შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში

ელ.ფოსტის საშუალებით: info@esb.ge

ტელეფონის ნომრით: 0322830373

ლინკით: esb.ge