კომპანიის მარკეტინგული ძალისხმევა მიმართულია კლიენტების და მუდმივი კლიენტების შესაძენად. ეს ძალისხმევა გულისხმობს ნდობის და ერთგულების მოპოვებას, რომელიც მუდმივი და დაუსრულებელი პროცესია. მომხმარებლის მოძიება არ ხდება მხოლოდ ერთ პლატფორმაზე, არამედ საჭიროა სხვადასხვა სივრცეების პრაგმატულად და მიზნობრივად გამოყენება.

🔸

📌 1. მოერიდეთ სიჩუმეს. დაგეგმეთ ყოველდღიური ქმედება

მომხმარებლის მიერ თქვენი სახელის დავიწყების თავიდან აცილების გზაა მუდმივად ჩანდეთ მათ წინაშე. მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა თქვენს ქმედებებს დაუყოვნებლივ გამოხმაურება, სინამდვილეში ისინი მუდმივად გაკვირდებიან. მნიშვნელოვანია სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენება, რათა თქვენზე შეიტყონ ყოველდღიურად და იყოთ მუდმივად მათ თვალწინ.

📌 2. სხვადასხვა აქტივობის შერევამუდმივი კლიენტის შესაძენად

ტექნოლოგიების ეპოქაში სოციალური მედიის გამოყენება ბიზნესში სწორი სვლაა, თუმცა, არ ჩაიკეთოთ მხოლოდ თქვენს პროფილში. გააზიარეთ, მიაწოდეთ, წარმოადგინეთ სხვადასხვა შინაარსის მასალა, რაც კავშირში იქნება თქვენს ბიზნესთან, რათა მოხდეს მომხმარებლის მუდმივი ინფორმირება, ცნობიერების ამაღლება და თქვენი ერთგულება.

📌 3. მუდმივი განახლება

იყავით ინოვატორი. შესთავაზეთ მომხმარებელს განსხვავებული შინაარსით თქვენი საჭიროება, იქნება ეს ტექსტური, ვიდეო, ლაივის თუ გამოკითხვის საშუალებით. მუდმივად იყავით მომხმარებლის თვალწინ.