ყველა ლიდერმა უნდა გააცნობიეროს, რა სჭირდება წარმატების მისაღწევად, რამდენად რთული რეალობაც არ უნდა იყოს. თქვენ უნდა შექმნათ დამაჯერებელი ხედვა, რომელიც ხალხს შთააგონებს, რომ თქვენ გვერდით იმუშაონ. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ხედვა განლაგებულია პერსონალური და ორგანიზაციული ფასეულობების ჩონჩხზე, რომლებიც მხოლოდ კედელზე სიტყვების სახით არ არის ნაჩვენები.

🔸

📌 1. ლიდერებს სჭირდებათ ადამიანების მოტივირება

თვითმოტივაცია ადამიანის სიღრმიდან მოდის. თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ ჩამოაყალიბოთ დავალებები, მაგრამ თუ ადამიანს, რომლის მოტივაციასაც ცდილობთ, არ სჯერა თქვენი ხედვის, ის არ იქნება პროდუქტიული. მიჰყევით ხელმძღვანელობის ტიპს, რომელიც გუნდს წაახალისებს და გაუჩენს მოტივაციას. დამაჯერებელი ხედვა, თქვენი გუნდის გაძლიერება და თქვენი თანამშრომლების შთაგონებაეს ხელს შეუწყობს გზას წარმატებისკენ.

📌 2. ლიდერებმა უნდა აღიარონ კრიტიკული მომენტები, პრობლემები, საჭიროებები

დაუსვით საკუთარ თავს შეკითხვები, რათა გაითვალისწინოთ კრიტიკული ელემენტები, რაც საჭიროა ყველაზე კომპეტენტური თანამშრომლების მოსაზიდად და შესანარჩუნებლად:

იციან თუ არა ჩემმა თანამშრომლებმა, რას ველი მათგან?

აქვთ ჩემს თანამშრომლებს საჭირო მასალები და აღჭურვილობა, რომლებიც სჭირდებათ თავიანთი დავალებების ეფექტურად შესასრულებლად?

მიიღეს თუ არა ჩემმა თანამშრომლებმა ღირსეული აღიარება ბოლო შვიდი დღის განმავლობაში?

მათი უშუალო მენეჯერები/ხელმძღვანელები ნამდვილად ზრუნავენ მათზე, როგორც ადამიანებზე?

📌 3. ლიდერებმა უნდა ჰკითხონ საკუთარ თავს: ზრდის თუ არა ჩემი ქცევა ნდობას?

ნდობა აბსტრაქტულ კონცეფციად გვეჩვენება, მაგრამ ლიდერის ქცევა, რომელიც ნდობას უწყობს ხელს, შეიძლება გაუმჯობესდეს.

მოსმენა
ანგარიშვალდებულების პრაქტიკა
რეალობასთან დაპირისპირება
ერთგულების გამოვლენა
ნდობის გახანგრძლივება
გამჭვირვალობის შექმნა
მოლოდინების გარკვევა
ვალდებულებების შესრულება

ნდობა შობს ნდობას. როდესაც თანამშრომლები არ გენდობიან, პროდუქტიულობა და ჩართულობა იკლებს.

🔸