ბრძანებების გამცემი ლიდერების დრო დასრულდა. თქვენს თანამშრომლებს უფრო მეტი მოლოდინი აქვთ თქვენგან, იყოთ ინსპირაციის და მოტივაციის მიმცემი.

📌 1. გქონდეთ მიმღებლობა ახალი იდეების და გამოცდილებების მიმართ

იყავით ღია ახალი იდეების მოსმენისა და განხილვისთვის, მიიღეთ ახალი გამოცდილებები, დაუჭირეთ მხარი იდეების ავტორებს და მათი უნარების წარმოჩენის სურვილს.

📌 2. იყავით ცნობისმოყვარე და დაკვირვებული

ნამდვილი ლიდერები არ დააყოვნებენ კითხვას “რატომ”, რათა მიიღონ მეტი ინფორმაცია. ყურადღების გამახვილება გაძლევთ ახალ ცოდნას და გამოცდილებებს.

📌 3. ივარჯიშეთ რათა გამოიმუშავოთ თანაგრძნობის უნარი
ეს დაგეხმარებათ გუნდის წევრებთან საუბრის ხარისხის გაუმჯობესებაში.

📌 4. დაარღვიეთ არსებული ჩვევები და დაანახეთ გუნდს ახალი გზები
არასდროს შეწყვიტოთ სვლა და არასდროს შეეგუოთ არსებულს. შეცვალეთ და დაარღვიეთ შაბლონები და ეძებეთ სიახლეები, რომელსაც საკუთარ გუნდს გაუზიარებთ.

📌 5. მეტი მოუსმინეთ, ვიდრე ისაუბრებთ
მოსმენა, ეს არის კავშირის სწრაფად დამყარების უნარი, რაც იწვევს ნდობას. თქვენი გამოწვევაა მოუსმინოთ და გაითოთ მათი სათქმელი.