ტოპ-მენეჯმენტის სრული CEO პროგრამა

განკუთვნილია მხოლოდ: დამფუძნებლებისთვის,დირექტორებისთვის,ხელმძღვანელებისთვის.

საიდან გაიგეთ პროგრამის შესახებ? *
მონიშნეთ შესაბამისი