რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅       

📍 “ESB-იესბის პროგრამის გავლას ვურჩევ მენეჯერებს სრული სურათის დასანახად და რისკების სწორად შესაფასებლად” 

„ძალიან კარგად აწყობილი პროგრამაა, რომ მოკლე დროში მიიღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ძალიან კმაყოფილი ვარ. ფინანსები, პროექტების მართვა, ბრენდინგი – ძალიან სტრუქტურიზებული და ჩემთვის საინტერესო მოდულები იყო. მიღებუილი ცოდნის პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას ვცდილობ. ინფორმაციები, რომელიც ახლა მივიღე, ამ დრომდე ასე სისტემურად არ მქონია, რაც ძალიან დამეხმარება.

ბიზნესის დამფუძნებლებს პროგრამის გავლას ვურჩევდი სრული სურათის დასანახად და რისკების სწორად შესაფასებლად“.

მანანა ქუთელია – შპს პრენატალი, დამფუძნებელი, დირექტორი