რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅      

📍 “ამ კურსიდან მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოყენებადია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია”

„საინტერესო კურსი იყო. მაინტერესებდა ფინანსური ნაწილი, პრაქტიკული გამოცდილებების, ცოდნის გაზიარება. საერთო ჯამში – შედეგიანი პროგრამაა. მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოყენებადია, რაც მნიშვნელოვანია.

აუცილებელია მუდმივად ვითარდებოდე, როდესაც ხარ ტოპ-მენეჯმენტში, ამიტომ, განვითარების სურვილი  ყველა ლიდერს უნდა ჰქონდეს, რაშიც მსგავსი პროგრამები გვეხმარება.

ბიზნესის დამფუძნებლებს ვურჩევ პროგრამის გავლას, რადგან სხვა თვალით დაინახავენ საკუთარ ბიზნესს – იმას, რასაც ამ დრომდე არ აქცევდნენ ყურადღებას“.

გიორგი რობაიძე – ეიჩესი ფაქტორი, დამფუძნებელი, დირექტორი