რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅      

📍”პროგრამაში თავმოყრილია ის საკითხები, რაც მენეჯერებს პრაქტიკაში გამოადგებათ”

„პროგრამა ძალიან საინტერესო იყო. პრაქტიკული მაგალითების განხილვა პროგრამის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელსაც ლექტორები გვიზიარებენ. მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში დანერგვადია. იმ ნაწილში, რაშიც მეტ-ნაკლებად მიჭირდა, (ვგულისხმობ ფინანსებს) კურსი ძალიან დამეხმარა.

პერიოდულად საჭიროა ცოდნის განახლება, ამიტომ ასეთი პროგრამები ძალიან გვეხმარება.

ამ პროგრამაში, კომპაქტურად არის თავმოყრილი ის კომპონენტები, რაც შეიძლება პრაქტიკაში, ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოგადგეს, რაც მენეჯერებს დაეხმარებათ საქმიანობაში“.

ალექსანდრე ხეთერელი – ეიბიემ, დამფუძნებელი, დირექტორი