რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅    

📍 “ბიზნესის მფლობელებს ვურჩევ კურსის გავლას, რადგან არის საკითხები, რომელზეც საფუძვლიან და მნიშვნელოვან ცოდნას იღებ”

„იესბის კურსი მომეწონა – ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვან ინფორმაციას იღებ. ჩემთვის საინტერესო და სიახლე ფინანსური ნაწილი იყო, მიღებულ ცოდნას კი პრაქტიკაში უკვე ვიყენებ. არ ვარ ფინანსისტი და ისეთ საკითხებს შევეხეთ, რაც რეალურად ყველას სჭირდება. სხვა მოდულები – ლიდერობა, მენეჯმენტი, მართვა, ბრენდინგი – კურსის ძალიან საინტერესო ნაწილი იყო. საერთო ჯამში, მიღებული ცოდნა დამეხმარება საქმიანობაში.

თუკი ბიზნესში ხარ, ეს გულისხმობს სხვადასხვა დეტალების მინიმუმ თეორიულ დონეზე ცოდნის საჭიროებას. ბიზნესის მფლობელებს ვურჩევ კურსის გავლას, რადგან არის საკითხები, რომელზეც საფუძვლიან და მნიშვნელოვან ცოდნას იღებ“.

ზაურ გალოგრე – სასტუმრო გრანდ გლორია, გენერალური მენეჯერის ასისტენტი