რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 „ძალიან კარგი იქნება თუკი პროგრამას ბევრი მენეჯერი გაივლის, რადგან ის დაეხმარება ფინანსების მართვასა და კომპანიის გაუმჯობესებაში“

„ESB/იესბის პროგრამა ჩემი საქმიანობის გაუმჯობესებაში დამეხმარება. ძალიან კმაყოფილი ვარ. იმაზე მეტი ცოდნა შევიძინე, ვიდრე მოლოდინი მქონდა. თითქმის ყველა მოდულთან მეტ-ნაკლებად მაქვს შეხება, სწორედ ამიტომ, ყველა მოდული ჩემთვის ძალიან სასარგებლო იყო. უკვე დავიწყე მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვა.

ძალიან კარგი იქნება თუკი პროგრამას ბევრი მენეჯერი გაივლის, რადგან ის დაეხმარება ფინანსების სწორად მართვაში, მთლიანად კომპანიის მართვის სტილის შერჩევასა და გაუმჯობესებაში“.

მაია გოგიტიძე – შპს ევრო მოტროსი, დირექტორი