რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 „ამ პროგრამამ ბევრი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მომცა, რომელიც ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში ძალიან დამეხმარება“

„ძალიან კმაყოფილი ვარ პროგრამით, განსაკუთრებით, ფინანსური მოდულით, რადგან ჩემი ინტერესიც ეს იყო, ვარ არაფინანსისტი და ჩემთვის ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია მივიღე. ასევე გამოვარჩევ მოდულებს – პროექტების მართვა, ეიჩარი და ბრენდინგი. მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში გამოყენებადია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ლექტორები გაძლევენ სწორედ ამ მიმართულებით ცოდნას.

ძალიან საჭიროა ასეთი პროგრამების არსებობა, ვცხოვრობთ ცვალებად სამყაროში და მენეჯერები მუდმივად უნდა ვიყოთ სწავლების რეჟიმში. ძალიან კარგია საკუთარი თავის მოტივაციისთვის, განვითარებისთვის, გამოცოცხლებისთვის.

ბევრი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მივიღე, რომელიც ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში ძალიან დამეხმარება“.

სოფო მჭედლიშვილი – მიჰაუსი, კატეგორიის მენეჯერი