რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 “ESB-იესბიდან მიღებული გამოცდილება პირდაპირ ბიზნესში გადავიტანე და პროპორციულად გაიზარდა პროდუქტიულობა” 

“პროგარმით ფინანსური მოდილის გამო დავინტერესდი, შედეგმა მოლოდინებს გადააჭარბა. ფინანსური მოდული და მარკეტინგი ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო იყო. პირდაპირ ბიზნესში გადავიტანე მიღებული გამოცდილება და პროპორციულად გაიზარდა პროდუქტიულობა და დავთართ წარმოება. გაცილებით გამიმარტივდა მართვის პროცესი.

საინტერესოა ეს კურსი სხვადასხვა მიმართულებით, როგორიცაა, პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება, სიახლეების დანერგვა სამსახურში, კონტაქტები, ლიდერული თვისებების საკუთარ თავში აღმოჩენა, თვითმოტივირება.

ბიზნესის მფლობელებს ვურჩევ ამ პროგრამის გავლას, რადგან ცოდნაში ჩადებული ინვესტიცია ხანგრძლივი და მაღალი უკუგებით გამოირჩევა.

გიორგი შათირიშვილი – შპს “კტასტროფის ცენტრი”, გენერალური დირექტორი