რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 „იესბის პროგრამაში საინტერესო მოდულებია, რის შემდეგაც ხელმძღვანელს უჩნდება კითხვის სწორად დასმის საფუძველი, საჭირო ინფორმაციის მისაღებად“

„ძალიან საინტერესო იყო ფინანსური მოდულიდან და არის საკითხები, რომლის პრაქტიკულ ნაწილში გამოყენება უკვე დავიწყე. სამწუხაროდ ბოლო ლექციებს ვერ დავესწარი და იმედს ვიტოვებ შევძლებ მოსმენას.

ხელმძღვანელს უჩნდება კითხვის დასმის საფუძველი, რა კუთხით დასვას შეკითხვა, რომ მიიღოს საჭირო ინფორმაცია. ამიტომ, ეს პროგრამა ინფორმაციის აღსაქმელად ძალიან საჭიროა“.

სოფიკო ჯაბნიძე – მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედ ცენტრი, მთავარი ბუღალტერი