რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 „ფინანსური წარმატება ბევრ სხვადასხვა კომპონენტზეა დამოკიდებული და ეს ინფორმაცია მივიღეთ“

„ძალიან საინტერესო პროგრამაა, განსაკუთრებით მჭირდებოდა ფინანსური ნაწილი. ფინანსური წარმატება ბევრ სხვადასხვა კომპონენტზეა დამოკიდებული და ეს ინფორმაცია მივიღეთ. ყველა მოდული ძალიან საინტერესო იყო, ამიტომ, არ გამოვყოფ რომელიმე მათგანს. ვგეგმავ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანას, რადგან სწორედ ეს იყო ამ პროგრამის გავლის მიზანი“.

ეკატერინე ლორია – კლინიკა ოპტიმალ მედი, გენერალური დირექტორი