რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 ”ძალიან საჭირო პროგრამაა, რათა შეიძინო ახალი ცოდნა, არსებული ცოდნა გააღრმავო, შეცვალო მიდგომები და ხედვები”

„ბევრად საფუძვლიანი პროგრამა იყო, ვიდრე მოლოდინი მქონდა. ყველა მოდული საინტერესო იყო, თუმცა, ფინანსური ნაწილი ჩემი საქმიანობისთვის განსაკუთრებით სასარგებლო. მიღებული ცოდნა ცალსახად გამომადგება პრაქტიკულ საქმიანობაში: ბიზნესის გაუმჯობესებაში, ხვალინდელ დღეში, კრიზისების მართვაში, ბიზნეს გეგმის შემუშავებაში.

ძალიან საჭირო და აუცილებელი პროგრამაა, რათა შეიძინო ახალი ცოდნა, არსებული ცოდნა გააღრმავო, შეცვალო მიდგომები და ხედვები“.

თეიმურაზ პაიჭაძე – შპს გაზ კონსტრაქტი, დირექტორი