რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅

📍 „ESB-იესბის პროგრამაში არის სწორედ ის მოდულები, რაც ბიზნეს საქმიანობაში დაგეხმარება“

„იმისთვის რომ მენეჯერები, ლიდერები მუდმივად ვითარდებოდნენ, საჭიროა მსგავსი პროგრამები. აუცილებელია მუდმივად განვითარდე, მიუხედავად იმისა, რამდენად წარმატებული ხარ ბიზნესში.

იესბის პროგრამის გავლა საერთო ჯამში ჩემს საქმიანობაში დამეხმარა, რაც მაინტერესებდა, იმაზე მეტი ინფორმაცია მივიღე. მარკეტინგის მოდული ჩემთვის ყველაზე სასარგებლო და საჭირო იყო.

პროგრამის გავლას ვურჩევ მენეჯერებს, რადგან, ბიზნესის განვითარებას აქვს თავისი წესები, ამ პროგრამაში კი არის სწორედ ის მოდულები, რაც ბიზნეს საქმიანობაში დაგეხმარება“.

მირზა ხინიკაძე – ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი, გენერალური დირექტორი