რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅   

📍 “მსგავსი პროგრამები ეხმარება მენეჯერებს, საკუთარი საქმიანობის გაუმჯობესებაში”

„იესბის პროგრამიდან რაც მჭირდებოდა, ის შედეგები მივიღე. კმაყოფილი ვარ კურსით. ფინანსური ნაწილი პრაქტიკაში ძალიან გამომადგა. ჩვენ გვაქვს ახალი კომპანია, საერთოდ არ მქონდა გამოცდილება მსგავს საკითხებში, მაგალითად ბრენდინგის ნაწილში, რაც ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდა.

მსგავსი პროგრამები ცალსახად ეხმარება მენეჯერებს, საკუთარი საქმიანობის გაუმჯობესებაში.

პროგრამის გავლას ვურჩევ მენეჯერებს, რადგან, აქ მიღებული ცოდნით გარკვეულ საკითხებს სხვა კუთხიდან შეხედავენ, სხვა მხრივ დაინახავენ და საერთო ჯამში, საქმიანობაში დაეხმარებათ“.

თორნიკე გვიანიძეშპს რუმ 13, საპროექტო სამუშაოების დირექტორი