რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅   

📍 “პროგრამიდან მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება უკვე დავიწყე და ის ჩემს საქმიანობაში მეხმარება” 

„ESB-იესბის პროგრამამ ჩემი მოლოდინი გაამართლა. მაინტერესებდა ფინანსები და მივიღე საჭირო ინფორმაცია. ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება უკვე დავიწყე და ის ჩემს საქმიანობაში მეხმარება.

მსგავსი კურსები აუცლებელია, ცონის გაღრმავებისთვის, ერთმანეთის მოსაზრების გაზიარებისა და ბიზნესის გაცნობისთვის. ამ პროგრამის გავლას ვურჩევ ბიზნესის დამფუძნებლებს, რათა სწორი აზროვნება ჩამოუყალიბდეთ“.

ზურაბ კამლაძე – სამშენებლო-სარემონტო კომპანია “დეკოლაინი”, დამფუძნებელი, დირექტორი