რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა? ✅   

📍 “ESB – იესბიდან მიღებული ცოდნა ძალიან მადგება ყოველდღიურ საქმიანობაში” 

„იესბის პროგრამამ ჩემი მოლოდინი გაამართლა. ფინანსური ნაწილი, ეიჩარი, სხვა მოდულები ძალიან საინტერესო იყო, რაც გჭირდება მმართველობით სისტემაში და აღსანიშნავია რომ მიღებული ცოდნა ძალიან მადგება პრაქტიკაში, ყოველდღიურ საქმიანობაში. ძალიან საჭიროა მსგავსი პროგრამები, რადგან იცვლება სტანდარტები, რასაც ფეხი უნდა ავუწყოთ – მმართველობით რგოლში ყოფნა კი გულისხმობს მუდმივ განვითარებას.

ბიზნესის დამფუძნებლებს ვურჩევ პროგრამის გავლას, სწორი მენეჯმენტისთვის, ფინანსური კონტროლისთვის, დასაქმებულებთან სწორი ურთიერთობისთვის, ეიჩარული საკითხებისთვის და საერთო ჯამში, ბიზნესის განვითარებისთვის“.

ანა ბიბილაშვილი – შპს გუგლშოპი, დირექტორი