რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა?

მზეონა კვიკვინია – მეგადეველოპმენტი, დამფუძნებელი, იურისტი

🔸
„ის მოლოდინები, რაც პროგრამაზე დარეგისტრირების დროს მქონდა, გამიმართლდა. ამომწურავი და სასარგებლო ინფორმაცია მივიღე. ჩემთვის ფინანსების ნაწილი ყველაზე მნიშვნელოვანი და საჭირო იყო, რომელსაც პრაქტიკაში გამოვიყენებ. ბიზნესის განვითარებისთვის, ამ კურსის გავლა ძალიან მნიშვნელოვანია“