წარმატებული მენეჯერები უარყოფენ მოძველებულ სამუშაო პრაქტიკას, რომელიც ხელს უშლის მრავალფეროვნებას, შემოქმედებას და ინოვაციებს. მენეჯერები, სადაც ყველაზე ხშირად ცდებიან, არის კომპანიისთვის კადრის შერჩევა. კანდიდატის შერჩევის დროს გაითვალისწინეთ გრძელვადიანი შედეგები, რამდენად აქვს მას უნარები, მიჰყვეს კომპანიის გრძელ ვადიან  სტრატეგიას.
🔸

📌 1. ნაკლები ყურადღება დაუთმეთ რეზიუმეს

ბევრი მენეჯერი ფოკუსირდება კადრის შერჩევისას მის წარსულ გამოცდილებაზე, იმუნარჩვევებზე, რაც მითითებულია რეზიუმეში. სამუშაო გამოცდილებისგან სჯის ნაცვლად, მენეჯერები გახსნილები და დაკვირვებულები უნდა იყვნენ კადრის სხვა მახასიათებლებისა და უნარჩვევების მიმართ, რაც რეალურად უზრუნველყოფს წარმატებას.

📌 2. მრავალფეროვნების მიმღებლობა

მენეჯერთა უმრავლესობა არჩევს იმ კანდიდატურას, რომელიც მათ თავს ახსენებთ. ეს ტენდენცია ზიანს აყენებს გუნდს და თრგუნავს მათი მუშაობის მრავალფეროვნების შესაძლებლობას. კვლევები ცხადყოფს, რომ განსხვავებული უნარჩვევების, შესაძლებლობების და შეხედულებების კადრის მიღება კომპანიის ფინანსურ წარმატებას ზრდის.

📌 3. მომავლის პროგნოზირება

მნიშვნელოვანი უნარია კადრის აყვანის დროს მისი ნიჭის შეფასება და პროგნოზირება გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ ეს აქტივი შეინარჩუნოთ.