რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა?

📍 ”თვალთახედვის გაფართოებისთვის, მომავლის დაგეგმვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი კურსია”

“კურსის განმავლობაში განსაკუთრებით მომეწონა ინტერაქტიულობა. ძალიან დადებითად ვაფასებ მოწვეულ ლექტორებს. მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება არაპირდაპირ უკვე დაწყებული მაქვს, გარკვეული საკითხების გადაფასებაც ხდება. თვალთახედვის გაფართოებისთვის, მომავლის დაგეგმვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი კურსია. აღსანიშნავია, რომ სულ რაღაც ერთ თვეში კვალიფიციური და ძალიან მარტივი ენით მივიღეთ ტოპ-მენეჯერისთვის საჭირო სპეციალური ცოდნა. ამიტომ, ამ პროგრამის გავლას ვურჩევ ყველას, ვინც ამ საკითხებით დაინტერესებულია”.

მარიკა ციბაძე – სიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა, პროექტების მართვისა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის კოორდინატორი