რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა?
ლევან წურწუმია – ესპანური სამშენებლო კომპანია, კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, (Cobra Instalaciones y Servicios S.A Branch Georgia) ტექნიკური დირექტორი

„მოლოდინი ბევრად მცირე მქონდა, რა უკუგება და შედეგიც მივიღე პროგრამის დასრულების შემდეგ. გადააჭარბა მოლოდინებს. მარტივი და გასაგები ენით, გუნდური მუშაობის ჩართულობით მივიღეთ საჭირო, სასარგებლო ინფორმაციები. პროგრამაზე დარეგისტრირება ადამიანის განვითარების სურვილზეა დამოკიდებული და ვისაც ეს სურვილი აქვს, უნდა გაიაროს ეს პროგრამა“

“ტოპმენეჯმენტისსრულიკურსი CEO პროგრამა” – 4 მოდულიერთპროგრამაში