რატომ ტოპ-მენეჯმენტის CEO პროგრამა?
🔸
“ძალიან დადებითად ვაფასებ პროგრამას. ცალკეულად მოდულებს არ გამოვყოფ. დიდი ხანია ბიზნესში ვარ, რაღაცებს ვიყენებდი, ამ პროგრამის საშუალებით, რაღაცები სისტემაში მოვიყვანე, რაღაცების სახელწოდებები არ ვიცოდი, რაც გავიგე. შეძენილ ცოდნას რა თქმა უნდა, შეძლებისდაგვარად გამოვიყენებ პრაქტიკაში. საკმაოდ ინფორმაციული კურსი იყო. ზოგადად, აუცილებელია მუდმივი სწავლა, ზრდა, განვითარება, ამიტომ ამიტომ, კურსის გავლას სხვა ხელმძღვანელ პირებს ვურჩევდი”.
ლევან მჭედლიშვილი შპს მედიქალ საპორტის მმართველი პარტნიორი