ორგანიზაციებში ორი სახის ლიდერს ვხვდებით. ლიდერების ერთი ტიპი დამკვირვებელია და გადაწყვეტილებებს მყარი გამოცდილებების შესაბამისად იღებს, ხოლო მეორეინტუიციური გონებისაა, რომელიც მეტად ავანტიურისტია და მეტად ჭკვიანურ, სწრაფ და გონივრულ გადაწყვეტილებებს იღებენ. წამყვან ლიდერებს შეუძლიათ რთული გადაწყვეტილებების მიღება სწორედ იმიტომ, რომ მათ ისწავლეს ენდონ თავიანთ ინტუიციურ ინსტინქტებს. ლიდერებს, რომელთაც განვითარებული ინტუიცია აქვთ, არ ეშინიათ გადაწყვეტილებების მიღების.

 ასეთი ადამიანები გატაცებული არიან საკუთარი საქმით და ზოგადად, ცხოვრებით, ეს ენერგია კი ირგვლივ მყოფებს გადაედებათ, რაც წარმოშობს ორგანიზებულობის სურვილს.

 ასეთი ლიდერები ბრწყინვალე მოტივატორები არიან.

 მათ აქვთ უნარი, ადრეულ ეტაპზე მიხვდნენ რომ საქმე არასწორად მიდის

 მათ შეუძლიათ მიხვდნენ, თუ ვის ენდონ.

 ისინი რეალურად ხედავენ და აღიქვამენ მოვლენების განვითარებას

 ისინი მგრძნობიარეები არიან და თანამშრომლობისთვის შესანიშნავ გარემოს ქმნიან

 მათ მუდმივად აქვთ ახალი იდეა და სხვათა იდეის განვითარებას უწყობენ ხელს

👆 ინტუიციის განვითარება შესაძლებელია:

📌 1. ენდეთ საკუთარ თავს

საკუთარი თავის ნდობა დაგეხმარებათ თქვენი ინტუიციის ნდობაში. საკუთარი თავის უნდობლობის ან განსჯის შინაგანმა ხმებმა შეიძლება გაყინოს თქვენი ინტუიცია.

📌 2. განასხვავეთ შინაგანი შეგრძნებები

თქვენი ინტუიციის ჟღერადობა განსხვავდება გონებისგან წამოსული ჟღერადობისგან. ინტუიციაში არ არის ხმამაღალი ჟღერადობა და აგრესია.

📌 3. იფიქრეთ გონების გასუფთავებაზე

გონების გასუფთავება სხვადასხვა მეთოდით არის შესაძლებელი და ეს ინდივიდუალური ნაწილია, ვიღაცისთვის განმარტოება და დასვენება, ვიღაცისთვის კიმედიტაცია, რომელიც ინტუიციას აძლიერებს.

📌 4. კითხვაპასუხი

დაუსვით საკუთარ თავს კრიტიკული, მძაფრი შეკითხვები და თქვენი პასუხები, რომელიც ინტუიციურია, ჩაინიშნეთ, რადგან, ინტუიციური ინფორმაცია 37 წამში ქრება, შესაბამისად, აუცილებელია მათი მყისიერი მონიშვნა.

 გახსოვდეთ, რომ ინტუიცია არის წარმოუდგენელი შინაგანი სიბრძნე, რომელიც მაშინ იხსნება, როდესაც თავად ხარ ღია მის მისაღებად.