რატომ ტოპმეჯენმეტის CEO პროგრამა ?
ელენე მთიულიშვილი – შპს დეილის ეიჩარ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

🔸„ძალიან მნიშვნელოვანი და პრაქტიკული კურსი გავიარე, რაც დამეხმარება სიღრმეებში, რას უნდა მივაქციო ყურადღება მე და რას უნდა მივაქცევინო ყურადღება დირექტორს. ეს იყო პრაქტიკული ცოდნა, ქართულ რეალობასა და ბაზარზე მორგებული, ევროპული ელემენტებით, რომლის გამოყენება შეგვიძლია ყველას, ვინც ამ კურსს გაივლის“