ლიდერობას არაერთი განსაზღვრება აქვს. ცნობილია რომ ლიდერები ემპათიით, მოსმენის უნარით, მაღალი ემოციური ინტელექტით, რაციონალური აზროვნებით, ღირებულებებით და სხვა მსგავსი ნიშანთვისებებით გამოირჩევიან. ფაქტია, რომ ყველას სურს იყოს უკეთესი ლიდერი, შექმნას გარემო, სადაც ადამიანებს ენდომებათ მისიის გარშემო გაერთიანება. გთავაზობთ, სხვადასხვა კომპანიის თანამშრომლების პოზიციას ლიდერსა და მენეჯერზე:

🔸
📌 1. ლიდერი არის ის, ვინც იცის სწორი გზა, მიდის ამ გზით და სხვებსაც უჩვენებს გზას
📌 2. თუ გსურს ისწავლო მეტი, გაიგო მეტი, იოცნებო მეტი, გააკეთ მეტი და იყო მეტი სხვებისათვის შთაგონებაა, ეს ნიშნავს, რომ ლიდერი ხარ
📌 3. ადამიანები საუბრობენ პრობლემებზე, ხოლო ლიდერებიმათ გადაწყვეტაზე.
📌 4. ლიდერობის ხელოვნება უარის თქმაშია, რადგანაც თქვა დიახ, ბევრად მარტივია
📌 5. ლიდერობა ესაა ქმედება და არა პოზიცია
📌 6. ლიდერი არის ის, ვინც მეტს ხედავს, ის ვინც უფრო შორს ხედავს და ის, ვინც ყველაზე ადრე ხედავს
📌 7. ლიდერები სხვებს აძლევენ შესაძლებლობებს და ძალაუფლებას