სხვადასხვა კვლევის მიხედვით, მენეჯერებს უჭირთ განასხვაონ კვირაში 80 საათს მომუშავე ადამიანები მათგან, ვინც 50-60 საათს მუშაობს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დამატებითი მუშაობა უბრალოდ შეუმჩნეველი რჩება, რადგანაც ის უკეთეს შედეგებს სულაც არ იწვევს. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ თუ საქმეზე დახარჯული დრო კვირაში 50 საათს აღემატება, შემეცნებითი შესაძლებლობების დონეემოციური ინტელექტი, რაციონალური აზროვნების უნარი და პრობლემების გადაჭრამცირდება:
🔸

📌 ხარისხს პროდუქტიული ქცევა განაპირობებს

📌 პროდუქტიულობის ზრდის პარალელურად ხარისხი ყოველთვის უმჯობესდება

📌 მუშაობისას ხარისხი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, თუმცა, ხარისხზე გადაჭარბებული დამოკიდებულება საბოლოოდ ხელს უშლის განვითარებას

📌 ამოცანაზე დახარჯული დრო, ყოველთვის სულაც არ შეესაბამება სამუშაოს ხარისხიანად შესრულების მაჩვენებელს

📌 ნებისმიერი სამუშაოს რეალური მიზანი შედეგიააქციეთ პროდუქტიულობა პრიორიტეტად და სამუშაო თავისთავად ძალიან ხარისხიანად შესრულდება