ნინო ნიაური – HR აუთსორსინგული კომპანია „ვან ფოინთის“ თანადამფუძნებელი და მმართველი.

 
+18 წლიანი გამოცდილება ადამიანური რესურსების მართვის, ორგანიზაციული განვითარებისა და მენეჯმენტ კონსალტინგის მიმართულებით.