გაიარე პროგრამა: “გაყიდვებისა & მარკეტინგის ტოპ-მენეჯმენტი”

და მიიღე უფასოდ &  საჩუქრად ტოპ-მენეჯმენტის სრულ CEO პროგრამაზე დასწრება უფასოდ !

განკუთვნილია მხოლოდ:

 • დამფუძნებლებისთვის.
 • დირექტორებისთვის.
 • ხელმძღვანელებისთვის.

პროგრამის სრული დეტალური აღწერა:

მარკეტინგის & გაყიდვების სტრატეგია:

 • განვითარების სტრატეგია- Pull, Push strategy.
 • ბაზარზე  პენეტრაციის სტრატეგია – Product Development.
 • ახალი ბაზრის განვითარების სტრატეგია-Market Differentiation.
 • ბაზრის ხარისხობრივი ანალიზი – Qualitative Approach.
 • ბაზრის რაოდენობრივი ანალიზი – Profitability, Volume.
 • კვლევითი სტრატეგია – Permanent Research methodologies.
 • ეშრიჯის მართვის მოდელი – Mission, Vision, Values, Competitive advantage.
 • ასორტიმენტის სტრატეგია – Assortment, Service, Product Strategy.
 • საფასო პოლიტიკის განსაზღვრა – Price policy.
 • დისტრიბუციის სტრატეგია – Distribution Policy.
 • კომუნიკაციის ინტეგრირებული გეგმა – Integrated communications plan.
 • პერსონალის სტრატეგია – Personal ,HR strategy.
 • ბიზნეს პროცესების სტრატეგია – Customer intimacy , operational excellence .
 • ფიზიკური გარემოს სტრატეგია –  Customer Touch points.
 • შესყიდვების სტრატეგია – Purchase commercial strategy.
 • გაყიდვების გეგმა – Sales planning.
 • მომგებიანობის გეგმა – Profitability Planning.

ინდუსტრიის ანალიზი:

 • ბაზარზე შემომსვლელთა საფრთხე და ბარიერების შექმნა – Entry Barrier
 • მომწოდებელთა არხის ანალიზი – Supply Chain
 • კონკურენციის ინტენსივობის ანალიზი – Competitive concentration
 • მომხმარებელთა ანალიზი – Segment analyze.
 • ბაზრის სეგმენტაციის მომგებიანობის ანალიზი – Segment profitability.

სტრატეგიული მოლაპარაკებები:

 • მოლაპარაკების მომზადება.
 • მოლაპარაკების სტრატეგიული ანალიზი.
 • ძალთა ბალანსი.
 • ეფექტური კომუნიკაცია და ზეგავლენა.
 • მოლაპარაკებები დაქირავების დროს.
 • მოლაპარაკებები ყიდვის დროს.
 • მოლაპარაკებები დარწმუნების დროს.

გაყიდვების გუნდის მართვა :

 • კომერციული სტრუქტურა.
 • კომერციული პირობები და სტრატეგია.
 • დისტრიბუცის სტრატეგია.
 • გაყიდვების არხების მართვა.

“კურსმა ბევრი რამ შემძინა. მივხვდი, რომ ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, რაც უნდა მცოდნოდა, როგორც ბიზნესის დამფუძნებელს”

პაატა კოკაია, „ინ ჯგუფი“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
 • მენტორები: აკრედიტებული და საერთაშორისო სპეციალისტები.

 • პროგრამის ხელმძღვანელი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, სამი ბიზნეს წიგნის ავტორი, ESB-ის დამფუძნებელი  – გიორგი კუჭუხიძე
 • დასაწყისი: 15 ივლისი / დასასრული 29 ივლისი 2022 წელი

 • დღეები:  – ორშაბათი , ოთხშაბათი, პარასკევი 19:00-22:00 საათი

 • ფორმატი: პროგრამაზე დასწრება შესაძლებელია – დისტანციურად ან ადგილზე (7 შეხვედრა)

 • მიიღე სპეციალური საფასო წინადადება

0%
კმაყოფილი მომხმარებელი
0
მონაწილე
0
ტოპ-მენეჯერების შეფასება