თუ გსურს გახდე მსოფლიო დონის ტოპ-მენეჯერი და დასაქმდე ტოპ-კომპანიებში 

პროგრამა: ” მარკეტინგისა და გაყიდვების ტოპ-მენეჯერი” CMO Marketer

პროგრამის სრული დეტალური აღწერა: 

ექვსი მოდული ერთ პროგრამაში

მარკეტინგი, ბრენდინგი, გაყიდვების მართვა:

 • ბრენდინგი და მისი შექმნა -Branding
 • ბრენდის პლატფორმა – Brand Platform
 • მისია,ხედვა,ღირებულებები – Ashridge Mision Model
 • პესტელ ანალიზი – PESTEL analyze
 • ინდუსტრიის ანალიზი – Porters Industrial forces
 • ბაზრის ანალიზი – Market Potential
 • მიზნობრივი მომხმარებლის ანალიზი – Target Customer
 • კონკურენციის ანალიზი– Competition Analyze
 • გაყიდვების მარკეტინგული მიქსი – Marketing mix
 • გაყიდვებისა და მარკეტინგის სტრატეგიული ანალიზის სქემა – Strategy Analyze Sales & Marketing
 • ტოპ-მენეჯერის ჩექლისტი – Marketer CEO checklist

ფინანსები არაფინანსისტი ხელმძღვანელებისთვის

 • თვითღირებულება – Cost Price
 • მარჟა და ფასნამატი – Margin & Mark-up
 • ნულოვანი მოგების ანალიზი – Break Even
 • მოგება/ზარალის ანგარიშგება – Profit & loss St
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა – Cash Flow
 • ბალანსისის ანალიზი – Balance Sheet
 • გადახდისუნარიანობა – SOLVENCY II-III
 • ლიკვიდურობა – Quick ratio, Current Ratio
 • გუდვილი – Non-tangible assets
 • კომპანიის მომგებიანობა – ROA,ROE,
 • ინვესტიციების ანალიზი – ROI,IRR

სტრატეგიული მოლაპარაკებები:

 • როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს ჩვენი ტვინი:
 • კომუნიკაციის ზეგავლენა – Communication Influence
 • დარწმუნების ქრონოლოგია – Decision Influence
 •  გონების და გულის გასაღები – Key To Mind & Heart
 • კომუნიკაციის მოდელი – AIDA Model
 •  ნეირო კომუნიკაცია “ნათქვამის მიღმა” – Beyond The Words
 •  ზეგავლენის ფაზები
 • მოლაპარაკების 7 საფეხური – Cycle of Agreement:
 • ინტრო: “ოქროს 10 წამი” – intro Golden 10 secs
 • “გახსნა”: როგორ მივიღოთ ინფორმაცია – Open The Doors
 • იდენთიფიკაცია – Identify links
 •  რაპორტი – Rapport The links
 • ეფექტური კომუნიკაცია – Effective Presentation
 •  მოლაპარაკების დახურვა – Close the Deal
 • წინააღმდეგობის-“უარის” გადალახვა – Overcome “NO”
 • მოლაპარაკების გეგმის მომზადება
 •  მოლაპარაკების მომზადება
 •  მოლაპარაკების სტრატეგიული ანალიზი
 •  ძალთა ბალანსი
 •  მოლაპარაკების ოქროს შუალედი
 •  მოლაპარაკების ეთიკა
 •  წერილობითი მოლაპარაკებები: 9 კანონი

ციფრული მარკეტინგის საფუძვლები:

 • Facebook -ის მართვის პრინციპები
 • Google – ის შესაძლებლობები
 • Linkedin-ის მართვის პრინციპები

ბიზნეს (პროექტის) გეგმის შექმნა:

 • მარკეტინუგლი გეგმა
 • გაყიდვების გეგმა
 • ფინანსური გეგმა
 • აღსრულების გეგმა

გაყიდვების მარკეტინგის / გუნდის მართვა:გუნდის მოტივაცია

 • გუნდის ეფექტურობის მართვა
 • გუნდის ხარისხობრივი შეფასება
 • გუნდის რაოდენობრივი შეფასება
 • გუნდის წევრების პერსონალური განვითარების გეგმა

“კურსმა ბევრი რამ შემძინა. მივხვდი, რომ ბევრი დეტალი არ ვიცოდი, რაც უნდა მცოდნოდა, როგორც ბიზნესის დამფუძნებელს”

პაატა კოკაია, „ინნ ჯგუფი“

“პროგრამა აწყობილია ზუსტად იმ მოთხოვნების მიხედვით, რაც სჭირდება ტოპ-მენეჯერს. თითოეული მოდული მორგებულია ამ ადამიანების საქმიანობასა და ინტერესებზე”

მამუკა ბერიაშვილი, შპს NUTSGE-ს დამფუძნებელი, დირექტორი
 • მენტორები: აკრედიტებული და საერთაშორისო სპეციალისტები.

 • პროგრამის ხელმძღვანელი: აკრედიტებული მარკეტერი ევროპაში, ბიზნეს ტრენერი და კონსულტანტი, სამი ბიზნეს წიგნის ავტორი, ESB-ისა და ESMA-ს დამფუძნებელი  – გიორგი კუჭუხიძე
 • დასაწყისი: 6 მარტი

 • დღეები:  – ოთხშაბათი/პარასკევი 19:00-22:00 საათი

 • პერიოდი: 3 თვე (24 შეხვედრა)

 • ფორმატი: დისტანციური

 • პროგრამაში კანდიდატები შეირჩევიან მხოლოდ ორ დონიანი გასაუბრების საფუძველზე

 • მიიღეთ თქვენზე მორგებული საფასო წინადადება

95%

კმაყოფილი მომხმარებელი

1200

მონაწილე

9.5

ტოპ-მენეჯერების შეფასება