თეონა ბაღათურია
ორგანიზაციული განვითარების, ადამიანური კაპიტალის საკითხების  მართვის და მენეჯმენტის კონსულტანტი/სპეციალისტი.
ფლობს მაგისტრის ხარისხს (MSc), გლობალური ადამიანური კაპიტალის მართვის საკითხებში, ლივერპულის უნივერსიტეტიდან.